Organisatie - 11 december 2017

18.000 zonnepanelen op grond WUR

tekst:
Roelof Kleis
7

Aan de westkant van de stad, op grond van WUR, komt mogelijk een veld met 18.000 zonnepanelen. De plannen zijn van WUR en LC Energy.

© LC Energy

LC Energy is de ontwikkelaar en investeerder van het park. WUR verhuurt 7 hectare grond om het park mogelijk te maken. LC Energy is een samenwerking van de Britse investeerder Low Carbon en het advies- en ingenieursbureau Qing van de Wageningse ondernemer Martin Ruiter. LC Energy is op de campus gehuisvest in Plus Ultra

Klimaatneutraal
Het initiatief voor het zonnepark komt van WUR en Qing, legt Ruiter uit. ‘De gemeente Wageningen heeft scherpe klimaatambities. Voor 2030 wil de stad klimaatneutraal zijn. Onderdeel van dat streven is de opwekking van duurzame energie. Toen eind vorig jaar bleek dat windmolens in Wageningen niet haalbaar waren is op verzoek van de gemeente gekeken naar de mogelijkheden voor grootschalige opwekking van zonne-energie te kijken.’

zonnepark-met-panelen.jpg

Die mogelijkheid is er op voormalige proefvelden van WUR aan de Haarweg grenzend aan de studentenhuisvesting. Het 7 hectare grote terrein is volgens Ruiter geschikt. ‘Het zit dichtbij een plek waar we de opgewekte stroom op het netwerk kunnen inpassen. Bovendien is het groot genoeg om de ontwikkeling financieel haalbaar te maken. De panelen leveren 5 MW aan stroom op, dat is de ondergrens voor een zonnepark.’

Bestemmingsplan
Het Wageningse college van b&w wil meewerken de ontwikkeling aan de Haarweg mogelijk te maken. Daartoe moet wel het bestemmingsplan voor het terrein worden gewijzigd. Zo’n wijziging is nodig, omdat de grond nu een functie heeft voor onderzoek en onderwijs. Op het terrein komen 18.000 zonnepanelen, opgesteld in zogeheten tafels van twee panelen hoog. Volgens Ruiter komt dat neer op bouwwerken die ruim twee meter boven maaiveld uitsteken.

Met dit plan wordt voor de makkelijkste oplossing gekozen: bouwen in het buitengebied ten koste van open landschap
Patrick Jansen (Mooi Wageningen)

Het plan voor een zonnepark is overigens niet onomstreden. Landschapsvereniging Mooi Wageningen is ‘niet enthousiast’, laat woordvoerder Patrick Jansen weten. ‘Zo’n zonnepark doet afbreuk aan het landelijk gebied. Je bebouwt een groot stuk open grond met een constructie. Met dit plan wordt voor de makkelijkste oplossing gekozen; bouwen in het buitengebied ten koste van open landschap.’

Groenhaag
Het zonnepark wordt volgens Ruiter zo goed mogelijk ingepast in het landschap. ‘Er komt in ieder geval een groenhaag omheen. Verder proberen we de grond dubbel te gebruiken, dus meerdere functies te combineren. Je kunt daarbij denken aan het doen van onderzoek naar verschillende graszaadmengsels als begroeiing of wellicht zelfs olifantsgras..’ Het gebruik van het terrein isv volgens Ruiter bovendien tijdelijk. Het park zal-20-25 jaar in bedrijf zijn.

Re:acties 7

 • GE CASIER

  Die Ruiter is de grootste cowboy van het land. Heeft immers zijn naam niet gestolen. Alleen de SDE+ subsidie klinkt hem rond de oren.

  Reageer
 • Koos Nijssen

  Willen we nou naar klimaatneutraal of niet? Zonne-energie van parken is daarbij onmisbaar. Maar wel zorgen dat je een moderne installatie legt met hoge wattpiek panelen die draaibaar zijn naar de zon en te koelen zijn in de zomer. Dan leveren ze maximaal rendement.

  Reageer
 • D. Oppenoorth

  Wat verschrikkelijk, er is toch al zo weinig open groen landschap over. Dit gaat ten koste van vogels en andere dieren en het woongenot van veel mensen in Wageningen en omgeving. Waarom worden de WUR gebouwen en de openbare gebouwen in Wageningen niet vol gezet?
  Wat kunnen we hier tegen doen?!

  Reageer
 • Edo Wissink

  Een jaar geleden is er gevraagd om zonnepanelen op Phenomea (WUR gebouw 125) te laten leggen om deze aan te sluiten op het ZoCool systeem (Demo met slimme integratie van koelsysteem, zonnepanelen en ijsbuffer welke verbonden zijn aan een lokaal DC-powergrid. Biedt dit de mogelijkheid om alsnog meer zonnepanelen op het dak te plaatsen?!

  Reageer
 • roel

  Zonde van de grond als je ook (WUR) gebouwen kunt vol leggen. Het ziet er niet uit en is nog hoog ook (2 meter!!) Bij het zonnepark in Bakkeveen is de hoogte van de zonnepanelen ca 1.75 t.o.v. het maaiveld. Dat is al hoog. Kan het niet nog lager zodat je er in ieder geval overheen kunt kijken? Wellicht half in de grond zodat de Noord-Zuid zichtlijn waarover in de vele bestemmingsplannen van het binnengebied gerept wordt, behouden blijft.

  Reageer
 • Marco

  De daken van alle WUR-gebouwen lagen al vol?

  Reageer
 • Rich

  Zal je maar wonen, geen gezicht !

  Reageer

Re:ageer