Nieuws - 17 oktober 2018

'1,5 graden kan, als we maar willen'

tekst:
Roelof Kleis

Er moet heel wat gebeuren, wil de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden Celsius blijven. Dat schrijft het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in een tussentijdse rapportage. Maar het kan wel, zegt Niklas Höhne, bijzonder hoogleraar Mitigation of Greenhouse Gasses.

© Shutterstock

Was dit rapport nodig?
‘Ik denk dat veel beleidsmakers niet goed hebben begrepen waar ze in 2015 in Parijs mee
hebben ingestemd, toen ze afspraken de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden. Het IPCC heeft dat nu verduidelijkt: die limiet is nodig om belangrijke ecosystemen te beschermen, is technisch en economisch haalbaar en draagt, mits goed ingevoerd, bij aan een duurzame ontwikkeling. Maar alleen als we allemaal samenwerken.’

Dit was toch al bekend?
'Het rapport bevat eigenlijk niks nieuws; het somt op wat al is gepubliceerd. Maar wat er gebeuren moet, staat nu wel zwart op wit. Elk land in de wereld moet de samenvatting onderschrijven en dat verschaft het rapport een enorme politieke legitimiteit. Je kunt er niet meer onderuit.’

IPCC rapport 1,5 C.jpg

Wat is er voor nodig om onder die 1,5 graden te blijven?
‘De netto uitstoot van CO2 moet nul worden. Het rapport maakt het verbazingwekkend
duidelijk dat dit uiterlijk in 2050 moet gebeuren. Bijna alle onderdelen van ons bestaan moeten daarvoor op de kop: hoe we leven, eten, ons verplaatsen en wat we kopen. Technische oplossingen volstaan niet, we zullen ons gedrag moeten veranderen. En we zullen ontwikkelingslanden moeten helpen bij deze snelle transformatie.’

Is het niet al te laat?
‘De vraag moet zijn: willen we de opwarming tot 1,5 graden beperken? Iedereen die het
IPCC-rapport leest, zal daar waarschijnlijk “ja” op antwoorden. Het gaat om het beschermen van het leefmilieu en onze ecosystemen en het verkleinen van de kans op rampen. We moeten het in ieder geval proberen. Eén ding is duidelijk: als we dat doel laten varen en het zelfs niet proberen, halen we het bij lange na niet. Ja, het is mogelijk en ik ben daar positief over. Het rapport bevestigt dat er al in hoog tempo veranderingen gaande zijn, zij het nog niet op wereldschaal.’

Kun je voorbeelden geven?
'In vijf jaar tijd is in Noorwegen elektrisch autorijden de norm geworden: 50 procent van de nieuwe auto’s rijdt elektrisch. De technologie voor duurzame energie is al zo competitief dat sommige regeringen die ontwikkeling nu zelfs afremmen. Herbruikbare energie drukt kolen in landen als India en China uit de markt. Dat had vijf jaar geleden niemand voor mogelijk gehouden.’

Niklas Höne, bijzonder hoogleraar Mitigation of Greenhouse Gasses
Niklas Höne, bijzonder hoogleraar Mitigation of Greenhouse Gasses