Nieuws - 25 juni 2009

1,5 MILJOEN VOOR ONDERWIJS VHL

Van Hall Larenstein krijgt van het ministerie van LNV bijna 1,5 miljoen euro voor dertien onderwijsprojecten. Alle aanvragen voor vernieuwingen in het onderwijs zijn goedgekeurd.

Zes van de KIGO-projecten (Kennisverspreiding en Innovatie Groen Onderwijs) komen uit de koker van lector Groene leefomgeving van steden Wim Timmermans en worden vanuit Velp uitgevoerd. Het gaat bijvoorbeeld om toegepast onderzoek naar Groenbewust stedelijke vernieuwing en ecological engineering. In Wageningen worden twee projecten gedaan en in Leeuwarden vier. Eén daarvan gaat om proeven met wilde dieren. ‘Naar uiteenlopende wilde dieren, van zeehonden en reeën tot vogels, wordt veldonderzoek gedaan. Daarbij worden dieren bijvoorbeeld gechipt en er wordt bloed afgenomen’, vertelt Anne Velenturf, projectmedewerker Diermanagement. ‘Als je met proefdieren aan de slag wilt, moet je een Artikel 12-licentie halen. Daarmee ben je goed uitgerust voor laboratoriumonderzoek. Maar voor wilde dieren in er geen aparte regeling.’ Daarom wil Diermanagement een nieuwe minor opzetten, waarin studenten worden opgeleid tot bekwame en bevoegde veldonderzoekers. Deze minor combineert de kennis uit de majors Proefdierbeheer en Wildlife management. ‘We moeten partners uit het werkveld zoeken en een nieuwe cursus ontwikkelen. Dat kost veel tijd en geld. Zonder het geld uit de KIGO was het een stuk moeilijker geworden’, aldus Velenturf. Van het bedrag voor de KIGO’s wordt de komende tweeënhalf jaar 935.000 euro besteed aan werk door VHL-docenten en medewerkers. Ook hebben enkele KIGO-programma’s van andere onderwijsinstellingen waar VHL partner in is groen licht gekregen. In totaal had LNV dit keer 8 miljoen euro beschikbaar voor de KIGO-programma’s.