Nieuws - 9 februari 2018

10 miljard mensen? Geen probleem!

tekst:
Roelof Kleis

De aarde kan makkelijk 10 miljard mensen aan. Als we maar meer delen en investeren in ons bewustzijn.

© Jelte Bosma

Dat betoogt hoogleraar Cees Buisman in zijn essay ‘De mens is geen plaag’ dat onlangs verscheen. Buisman, hoogleraar Biologische Kringlooptechnologie en directeur van het succesvolle waterinstituur Wetsus, hekelt in het boek de technocratische aanpak van onze milieuproblemen en wijst een nieuwe weg, die is gebaseerd op meer bewustzijn, minder egocentrisme en natuurtechnologie. De mens moet dus ingrijpend veranderen.

Makkelijk
In het jongste nummer van Resource spreekt Buisman over zijn boek en de ideeën die hij daarin ontvouwt. Tien miljard mensen is volgens hem geen probleem. ‘Nu gebruikt 1 miljard mensen 80 procent van alle natuurlijke hulpbronnen op aarde. En de 6 miljard anderen gebruiken de resterende 20 procent. Als die 1 miljard mensen net zoveel gebruiken als die andere 6, is er geen enkel probleem. En dan kunnen er dus ook nog makkelijk 3 miljard mensen extra bij.’

20-ACH cover boekje De mens is geen plaag.jpg

Voorwaarde daarbij is wel dat de mensheid als geheel minder egocentrisch wordt. En daarvoor is een groei naar meer bewustzijn nodig en een technologie die meer rekening houdt met de gezondheid van de natuur en de mens. Buisman: ‘We doen veel dingen die slecht zijn voor het milieu. Een van de redenen is dat we het hele complexe ecologische web niet begrijpen. We halen een schakeltje uit het geheel, uit zijn context, en doen daar onderzoek naar. En dan denken we dat we het begrepen hebben voor het geheel.’

Schade
‘Dat doen we continu’, vervolgt Buisman, ‘als het nu om het gebruik van medicijnen gaat, van pesticiden of mestinjectie. En iedere keer komen we er dan jaren later achter dat we het toch niet goed hadden gezien en allerlei schade hebben veroorzaakt. Dat noem ik de eenvoudige, technocratische en onbewuste technologie. Daartegenover staat de natuurlijke, complexe en
bewuste technologie.’

De mens is geen plaag, over het gevaar van een onttoverde wereld telt 144 pagina’s en verscheen bij de Friese uitgeverij Bornmeer en heeft als ISBN 9789056154394 en kost 15,00 euro.