Nieuws - 19 september 1996

Zelfvoorziening is utopisch ideaal

Zelfvoorziening is utopisch ideaal

GroenLinks moet niet het utopische en niet-actuele ideaal van regionale zelfvoorziening uitdragen. Beter is het te pleiten voor hogere benzine- en kerosineaccijnzen en de invoering van een ecotax. Met dergelijke praktische instrumenten is het milieu gediend en wordt indirect de regionale zelfvoorziening gestimuleerd. Dat zei Nel van Dijk, Europarlementarier van GroenLinks, op 12 september tijdens een discussie in cafe 't Gat over het Europese handelsbeleid. Van Dijk stelde als randvoorwaarde dat de EU zou democratiseren, want de invoering van de ecotax strandt op het vetorecht van enkele tegenstribbelende lidstaten.

Het EU-handelsbeleid verdient volgens Van Dijk dringend aanpassing. Zo moet de EU lagere invoertarieven hanteren voor bewerkte producten uit de Derde Wereld. Tegelijkertijd mag de EU van het GroenLinks-lid strenge milieueisen hanteren voor geimporteerde agrarische produkten als rijst, mits de teelt binnen de EU aan dezelfde milieubeperkingen onderhevig is. Dr ir N.B.M. Heerink van de vakgroep Ontwikkelingseconomie vond het arrogant om eigen standaarden op te leggen aan boeren in ontwikkelingslanden, voor wie overleven centraal staat. De econoom bleek voorstander van eco-labelling waarbij de milieukeus wordt overgelaten aan de consument.