Nieuws - 23 mei 1996

WSO verontwaardigd over afschaffen vrije specialisatie

WSO verontwaardigd over afschaffen vrije specialisatie

In een brief aan het college van bestuur schrijft de studentenvakbond WSO veel klachten binnen te krijgen van eerstejaars die zeggen niet geweten te hebben dat het afschaffen van de vrije specialisatie ook voor hen van kracht is. Deze eerstejaars, aldus de WSO, zeggen dat ze uit studie-adviezen en voorlichtingsdagen hadden begrepen dat ze via de vrije specialisatie konden afwijken van de vaste studieprogramma's.

De WSO wijst het college erop dat noch in de studiegids, noch in het voorlichtingsmateriaal wordt gerept van het afschaffen van de vrije specialisatie. Het lijkt de WSO niet meer dan normaal dat studenten die met beloftes over de mogelijkheid tot het volgen van een vrije specialisatie geworven zijn hier ook werkelijk gebruik van kunnen maken." De studentenvakbond wil dat het afschaffen van de vrije specialisatie voor de huidige generaties studenten wordt teruggedraaid en verzoekt het college om de besluitvorming voor te bereiden, zodat de universiteitsraad de scheve schaats kan bijslijpen.

De voorzitter van de vaste commissie onderwijs, prof. dr L. Speelman, vindt dat de eerstejaars niet worden gedupeerd door het verdwijnen van de vrije orientatie. Ze kunnen kiezen voor een vrij doctoraal, zegt hij. Als ze dan een consistent pakket samenstellen, waarin zowel de richtingsvakken als de gewenste afwijkende vakken zijn opgenomen, bereiken ze hetzelfde effect als via een vrije orientatie bij een studierichting, meent Speelman.