Nieuws - 16 maart 1995

Woningstichting gaat woningen anders verdelen

Woningstichting gaat woningen anders verdelen

De Woningstichting, verhuurder van 5.000 woningen in Wageningen, gaat de woningtoewijzing veranderen. De doorstromers, mensen die al in Wageningen of Ede een woning huren, kunnen reageren op advertenties in een wekelijks verschijnende krant. In die advertenties in de huis-aan-huis bladen worden alle woningen aangeboden die de Woningstichting te huur heeft. In Ede werken ook particuliere verhuurders en makelaars mee in dit aanbodsysteem.


Dit toewijzingsysteem zal waarschijnlijk begin 1996 starten en samen met de woningcorporaties in Ede, en misschien ook met Veenendaal, Rhenen en Renkum, uitgevoerd worden. Het voordeel van dit systeem is dat huurders meer het idee hebben voor een woning te kiezen en, zoals huizenkopers, tevredener zijn. Ze zullen minder snel weer verhuizen, omdat ze niet meer een willekeurige woning in de buurt van hun voorkeur krijgen. Voor de starters op de woningmarkt blijft alles bij het oude. Deze moeten zich inschrijven en krijgen een woning toegewezen in de wijk van voorkeur.

Directeur K.J. Mastenbroek van de Woningstichting zegt dat toewijzingscriteria blijven gelden. Zo krijgt een alleenstaande die op een advertentie voor een eengezinswoning reageert die woning uiteraard niet.

Een ander beoogd voordeel is, dat mensen met een hoog inkomen die in een relatief goedkope woningen wonen verleid worden naar een mooiere en duurdere woning te verhuizen: Nu weten ze vaak niet dat er betere woningen te huur zijn." Dit bevordert de doorstroming die de hele Nederlandse woningmarkt stagneert en komen de goedkopere woningen vrij voor starters op de woningmarkt.

Ook kunnen ouderen verlokt worden hun eengezinswoning, waar in Wageningen grote vraag naar is, te verlaten voor een ouderenwoning. Er worden meer woningen geschikt gemaakt voor ouderen. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van liften, of verbreden van liften voor rolstoelen. Ook gaat de Woningstichtig meer service bieden aan ouderen. Dit gebeurt in samenwerking met ondermeer de Werkgroep Huisvesting Ouderen Wageningen en met bejaardentehuizen. Een voorbeeld zijn de flats aan de Troelstraweg die voorzien zijn van een lift tot aan de begande grond en waar ouderen kunnen rekenen op zorg vanuit het bejaardentehuis de Nudehof.

Mastenbroek legt veel nadruk op deze sociale taken van de Woningstichting. Dat is ons bestaansrecht. Daar waar andere woningcorporaties sinds de verzelfstandiging woningen verkopen om de reserves te versterken of projectontwikkelaar spelen willen wij heel duidelijk onze sociale rol benadrukken. Daarom worden voor doelgroepen zoals verstandelijk gehandicapten, ex-verslaafden, ouderen en ex-psychiatrische patienten speciale projecten gestart in nieuwbouw of verbouw. Vaak worden dan enkele woningen die naast elkaar staan geschikt gemaakt voor zo'n acht mensen uit deze doelgroepen."

Nieuw hieraan is dat bijvoorbeeld bij de aanpak van veel overlast veroorzakende drugverslaafden gezamenlijk met de gemeente, politie, het Gelders Centrum voor Verslavingszorg wordt samengewerkt: In het verleden gebeurde het wel eens dat wij een drugverslaafde aan het uitzetten waren terwijl juist over twee maanden een afkick-programma zou beginnen. Nu laten we zo iemand nog even zitten."

Ook het aanbieden van onderhouds- en servicecontracten aan ouderen die in koopwoningen wonen behoort tot de mogelijkheden die de Woningstichting de komende tijd op experimentele basis verkent. Dit laatste gebeurt op licht-commerciele basis en verder zal de Woningstichting de sociale taken financieren uit huurverhogingen van woningen die gezien de kwaliteit relatief goedkoop zijn, efficienter werken en het scherper uitbesteden van groot onderhoud.