Nieuws - 27 april 1995

Wiskunde B niet verplicht na actie schooldecaan

Wiskunde B niet verplicht na actie schooldecaan

Eerstejaars van de studie Bodem, water en atmosfeer (L50) mogen straks toch wiskunde A kiezen. De onderwijscommissie van L50 had in haar nieuwe propaedeuseprogramma, dat 25 april door de universiteitsraad is goedgekeurd, aanvankelijk wiskunde B verplicht gesteld voor de eerstejaars, maar is na een actie van een schooldecaan van gedachten veranderd.

Schooldecaan ir De Jong, van het Vechtdal College in Harderwijk, verwijt de LUW onzorgvuldigheid en dreigde de Inspectie voor het hoger onderwijs in te schakelen. De decaan stoorde zich aan de zinsnede in de LUW-voorlichtingsbrochure voor scholieren, waarin wordt gesteld dat het vwo-vak Wiskunde-A niet aansluit op het LUW-vak Wiskunde-B, terwijl bij studierichtingen als L50 wel verwacht wordt van studenten dat ze in de propaedeuse wiskunde-B kiezen. Hierdoor ontstaat een groot verschil tussen de formele voorvereisten - Natuurkunde en Scheikunde - en de feitelijke voorvereisten - Natuurkunde, Scheikunde en Wiskunde B -, stelt de decaan.

L50 raadt studenten nu met klem aan om wiskunde B te kiezen in de propaedeuse, omdat zij dat vak onmisbaar acht als basis voor de verdere studie. De vaste commissie onderwijs wil de problematiek van de aansluiting van de LUW-wiskunde op de vwo-wiskunde binnenkort nader bespreken.