Nieuws - 7 september 1995

Weigeraars ID-plicht krijgen belasting terug

Weigeraars ID-plicht krijgen belasting terug

Werknemers die uit gewetensbezwaren weigeren een paspoortafschrift in te leveren voor de loonadministratie van de LUW, kunnen in alle gevallen een jaar later van de Belastingdienst de extra loonbelasting terugkrijgen, die ze als sanctie moesten betalen. Dit meldt P.H. Veller, woordvoerder van de Belastingdienst in Den Haag.

Elke werknemer moet sinds deze zomer een paspoortafschrift inleveren bij de LUW, volgens de Wet op de Identificatieplicht. Heeft de LUW geen paspoortafschrift in haar loonadministratie, dan betekent dit voor de Belastingdienst dat de werknemer anoniem is en in het anoniementarief valt van zestig procent belasting.

Veller acht het voor gewetensbezwaarden geen probleem om het jaar daarna via een aangifte-formulier alsnog de identiteit kenbaar te maken. Daarbij hoeven zij geen paspoortafschrift te sturen. De weigeraars zitten alleen met het probleem dat ze een jaar lang minder inkomen hebben.

De LUW kan besluiten de extra loonbelasting niet in te houden, maar draait dan bij de reguliere controle zelf op voor de extra aanslag. Een boete van dertigduizend gulden wordt alleen opgelegd bij fraude. Dat zal niet gebeuren als duidelijk is dat het gaat om principiele weigeraars, verwacht Veller.