Nieuws - 13 maart 1997

Waterzuivering

Waterzuivering

Waterzuivering
Grontmij stelt voor het water in het Markermeer te zuiveren met behulp van rietmoerassen en bestaande zandbanken. Dat water is dan direct geschikt voor de industrie of is met wat extra stappen te bewerken tot drinkwater. Daarmee zou de prijs van een kubieke meter drinkwater met tien tot twintig procent dalen. Is dat een reele verwachting?
Een goedkope methode? Ze zullen natuurlijk nooit zeggen dat het duurder wordt. Langzame zandfiltratie werkt goed, maar dat zand slibt op den duur wel dicht, dus dat moet je weer schoonmaken. Het plan betekent ook een hoop gesleep met water via pompen en drainagesystemen. Je moet je niet verkijken op de kosten daarvan, zeker in het Markermeer
Verder moeten we niet zo dramatisch doen over de kwaliteit van het Markermeerwater. Het is al redelijk schoon en prima geschikt voor bijvoorbeeld vissen en vogels en voor menselijke recreatie. In Nederland beschikken we over genoeg kwalitatief goed ruw water - inclusief het huidige Markermeerwater - voor de productie van industrie- en drinkwater
Langzame zandfiltratie wordt al op allerlei plaatsen toegepast. Als zuiveringsstap voor drinkwater is het zeer geschikt. Ook rietvelden zullen zeker de waterkwaliteit verbeteren, maar de benodigde schaal is nog niet exact bekend, omdat de werking nog niet precies is begrepen
Rietvelden vind ik zeer interessant voor het plaatselijk zuiveren van de minder vervuilde stromen huishoudelijk afvalwater. In Nederland is 98 procent van de huishoudens aangesloten op de centrale riolering. Dat is een duur systeem, waarbinnen water over grote afstanden wordt vervoerd naar grootschalige zuiveringsinstallaties. Wat wij voorstaan is een minder centraal rioleringssysteem. Wij, dat zijn mensen van de LUW, rioolspecialisten van de TU Delft en huis- en stedebouwkundigen. Wij willen het afvalwater meer op de locatie zelf opvangen, behandelen en hergebruiken. Je moet het zogenaamde zwarte afvalwater, uit het toilet, scheiden van het grijze afvalwater, bijvoorbeeld het waswater. Dat grijze water kun je goed reinigen met rietvelden en eventueel hergebruiken in het huishouden voor spoelen en wassen
Er zullen generaties overheen gaan voordat je zo'n systeem in Nederland van de grond krijgt. In andere landen, waar minder huishoudens zijn aangesloten op grootschalige rioleringen, is zo'n verandering sneller te realiseren. Zeker in de derde wereld. Nu zie je dat grote steden als Cairo worden opgescheept met grootschalige, dure zuiveringssystemen, die ze eigenlijk niet kunnen betalen
Ook tal van milieuclubs in Nederland vinden dat we anders kunnen en moeten omgaan met water. Bedenk wel dat we maar een procent als drinkwater consumeren. Dertig tot veertig procent wordt gebruikt om afval weg te spoelen. Dat moet anders