Nieuws - 29 oktober 1998

Wagenings onderwijs krijgt prachtige cijfers

Wagenings onderwijs krijgt prachtige cijfers

Wagenings onderwijs krijgt prachtige cijfers
Keuzegids Hoger Onderwijs
Met prachtige cijfers slagen de Wageningse docenten, studiecoordinatoren en -begeleiders wederom voor het examen van de Keuzegids Hoger Onderwijs. De LUW is de op een na beste universiteit, na Maastricht. Er had meer in gezeten, maar de studenten hebben de universiteit afgerekend op de slechte studieroostering. Al met al een hartverwarmend oordeel, aan de vooravond van de sanering van het vakkenaanbod
Wageningen mag trots zijn op zijn onderwijs. De studenten geven de LUW een hoog cijfer (7,23), waarbij de universiteit net iets achter blijft bij die in Maastricht. De studenten waarderen de keuzevrijheid en de internationale orientatie van de LUW; de computervoorzieningen en de bieb zijn bij de tijd. Voorts is het studierendement in Wageningen veel beter dan bij de andere universiteiten. In Wageningen is 61 procent van de studenten na zes jaar klaar, de rest van de universiteiten zit onder de vijftig procent, waarvan de helft onder de veertig procent. Ook heeft de LUW de beste sportvoorzieningen en is het kameraanbod uitstekend. Geeft het Wagenings onderwijs value for money of niet?
Laten we bescheiden beginnen met de Wageningse economen, die volgens de gids qua studentenwaardering en studietempo in de middenmoot eindigen van de Nederlandse universiteiten. Daarna komen we bij de sectie Gezondheidswetenschappen de LUW-studie Voeding tegen. Zij is niet meegenomen bij de studentenenquete van dit jaar, maar haalde in 1996 de hoogste cijfers. Het oordeel van de gids: Voeding presenteert aantrekkelijk onderwijs, de begeleiding en de faciliteiten zijn goed en er is lof voor het internationale karakter van de studie. Het studietempo ligt hoog. Samen met de opleiding in Nijmegen is Wageningen top of the bill bij de gezondheidswetenschappen
Dan een tegenvaller: de studie Landinrichtingswetenschappen eindigt onderaan bij de sectie Geografie en planologie. De studenten rekenen de opleiding af op de beroerde onderwijsroostering en de gebrekkige lesruimtes in De Hucht. Zonder die negatieve oordelen was de LUW-studie bovenaan geeindigd. De studenten roemen de internationale orientatie en de voorbereiding op de arbeidsmarkt. Een nog fraaier compliment: de Wageningse studenten vinden hun studie het zwaarst, maar ze studeren wel sneller af dan de studenten bij de andere opleidingen in deze sectie
De studie Bodem, water en atmosfeer is te vinden bij de sectie Aardwetenschappen. Ook deze studie springt eruit qua studietempo: zeventig procent van de Wageningers heeft na twee jaar de propedeuse, tegen circa vijftig procent op de andere faculteiten. Verder onderscheidt BWA zich niet van de andere opleidingen, die eveneens goed zijn volgens de gids. Volgens de studentenenquete scoort Wageningen uitstekend bij de organisatie van het onderwijs, maar deze enquete was van twee jaar geleden
Troeven
Bij de milieuwetenschappen doet zich iets grappigs voor. De LUW heeft de enige complete milieustudie en is de grootste in haar soort in Nederland. Het studentenoordeel is goed (een 7,14), maar Wageningen moet wel de milieuspecialisaties in Nijmegen en Maastricht boven zich dulden. Het oordeel van de gids: voor milieubeleid moet je naar Nijmegen, voor een praktische milieustudie naar Wageningen
Van de zeven biologiestudies in Nederland heeft Wageningen de meeste troeven, oordeelt de keuzegids. Volgens de studenten is ze de op een na beste, na de Vrije Universiteit, maar die universiteit krijgt van deskundigen - een visitatiecommissie - kritiek op punten waar Wageningen goed in is. Qua zelfstandig werken is de LUW een voorbeeld voor andere opleidingen, het studietempo is hoog en de contacten met het buitenland worden gewaardeerd
De studenten van de chemische richtingen - Levensmiddelentechnologie, Moleculaire wetenschappen en Bioprocestechnologie - rekenen de opleidingen meedogenloos af op het slechte studierooster. In de eindscore eindigen de opleidingen in de middenmoot. De 5,9 voor de tentamens heeft Wageningen de eerste plaats gekost, oordeelt de gids. Vorig jaar stonden de opleidingen namelijk nog op een. Omdat de problemen met de roostering volgens de universiteit bijna zijn opgelost, beveelt de gids de drie studies aan als sterk. Vooral de stage springt eruit
Tot slot de typisch Wageningse studies die niet met opleidingen van andere universiteiten zijn te vergelijken. Bij de landbouwstudies is Wageningen de enige keus. Niet erg, meent de gids, want de opleidingen Plantenteelt, Plantenveredeling en gewasbescherming, Zootechniek, Bosbouw en de tropische studies komen goed uit de kwaliteitstest. Sterker nog: de plantenopleidingen zijn de beste van alle opleidingen in Nederland met de score van 7,45 van de studenten. Evenals de andere landbouwopleidingen, die een eindcijfer boven de zeven krijgen, krijgt deze studie een acht voor de onderwijsinhoud. Het eindoordeel pakt lager uit, omdat de studenten - alweer - kritiek hebben op de roostering
Troost
Wat een fantastische lijst, dames en heren docenten van de LUW, ga zo door. Zonder het gedoe met de studieroostering had u de beste opleidingen van Nederland gemaakt. Wat jammer dat een groot deel van u uw vak kwijtraakt. Volgens het ministerie van LNV kan er immers 25 miljoen op het Wageningse onderwijs worden bezuinigd. Straks zijn er nog tien opleidingen en is de keuzevrijheid aan banden gelegd, als het aan de plannenmakers ligt. De oorzaak: de dure Wageningse student. Troost u, warm u bij de open haard aan de Keuzegids Hoger Onderwijs. Het lag niet aan u