Nieuws - 2 november 1995

Wageningen wil een beter cultureel imago

Wageningen wil een beter cultureel imago

De gemeente wil een nog onbekend bedrag uittrekken om de culturele uitstraling van Wageningen te versterken en erosie van festivals tegen te gaan. Dat bleek tijdens een open discussie die de gemeente belegde en die zo'n 25 organisatoren en belangstellenden trok. De voorstellen die ter tafel kwamen varieerden van een nacht der liefde, een voorstel van de bibliotheek, tot het organiseren van een festival van een week met straattheater, wijnproeven, jazzorkesten, exposities, schaak- en damcompetitie en een verbroederingslunch. Ook werd gesuggereerd om in de stad beelden te exposeren, vergelijkbaar met het driejaarlijkse festival Beelden op de Berg. Opvallende afwezige was G. Kuipers, bioscoopexploitant, ideeenkanon en initiator van onder meer het 5-Mei-festival.

Cultuurambtenaaar H. Helmers heeft geen baanbrekende voorstellen gehoord. Volgens hem zitten de Wageningse cultuurproblemen vooral in de gebrekkige pr, de financien en beperkingen vanwege vergunningen. Ook bestaat het gevoel dat de kwaliteit verbeterd kan worden. Over twee tot drie maanden komt er een gemeentelijke notitie over het thema. Het culturele imago van Wageningen zal ook aan de orde komen in het overleg tussen de universiteitsraad en de gemeenteraad in december. Concrete aanbevelingen daarvoor zijn nog niet voorbereid, aldus universiteitsraadvoorzitter dr R. Florax.