Nieuws - 18 januari 1996

Wageningen praat over de toekomst

Wageningen praat over de toekomst

De komende maand zijn er verschillende bijeenkomsten die vooruitlopen op de gemeentelijke discussie over de toekomst van Wageningen, de 2000-plus-discussie. De PvdA bijt op 25 januari de spits af met een besloten discussie tussen Wageningse fractie- en partijleden en twintig vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, journalistiek, welzijnswerk, KLV Loopbaancentrum en vakbonden.

Op 30 januari, 6 en 13 februari vinden discussie-avonden plaats in cafe 't Gat. Ze zijn op persoonlijke titel georganiseerd door P. Berendse, S. Driessen en ir R. Blom, in het dagelijks leven respectievelijk werkzaam bij het Gelders Dagblad, als directeur van de Openbare bibliotheek en als directeur Infrastructurele voorzieningen bij de LUW. De bijeenkomsten moeten concrete antwoorden opleveren voor uitdagingen en problemen waarvoor het Wageningse bedrijfsleven, cultuur en onderwijs zich gesteld zien.

Tenslotte organiseert GroenLinks op 12 februari een discussiemiddag over de ontwikkelingen in de binnenstad. GroenLinks signaleert verschillende en steeds sterker uiteenlopende meningen hierover. Sprekers uit de zuster-kennisstad Delft komen uitleg geven over de onorthodoxe aanpak die Delft koos voor onder meer het parkeerprobleem.