Nieuws - 29 mei 1997

Wageningen moet bedelen om extra woningen

Wageningen moet bedelen om extra woningen

Wageningen moet bedelen om extra woningen
Die huizen zijn nodig om verpaupering tegen te gaan
Ondanks lange wachtlijsten voor huur- en koopwoningen moeten nieuwe Wageningse woningbouwplannen voorlopig in de ijskast. De stad heeft haar grenzen bereikt. Grond is er nog genoeg, maar op papier is Wageningen vol
Het is 15 januari. De gemeente Wageningen presenteert een nieuw bestemmingsplan. Op de voormalige LUW-proefvelden komen zo'n tweehonderd woningen: de nieuwe wijk Boomgaarden. Dicht bij het plangebied heeft de gemeente een zaaltje gehuurd. Wethouders en ambtenaren zijn aanwezig voor een toelichting; omwonenden hebben alvast hun grieven op een rijtje gezet
De aanwezigen weten niet dat het plan waarschijnlijk nooit in de voorgestelde vorm kan worden uitgevoerd. Het is in strijd met provinciale regels. En de provincie heeft bij het vaststellen van een bestemmingsplan het laatste woord
Van de provincie hoeft Wageningen helemaal geen nieuwe bestemmingsplannen meer te maken. Volgens het provinciale Uitvoeringsprogramma Woningbouw 1997 mag Wageningen tot 2004 nog 830 woningen bouwen. Dat getal is precies even groot als het aantal woningen dat al in de bestaande bestemmingsplannen staat. Wageningen mag de goedgekeurde plannen nog uitvoeren; daarna is het afgelopen
Als het project Boomgaarden niet mag worden uitgevoerd, blijft Wageningen zitten met een braakliggend terrein zo groot als het stadscentrum. Om het plan te redden zal Wageningen niet gebouwde woningen uit oude, goedgekeurde plannen schrappen. Een van die ruilobjecten is een nooit gebouwd flatje bij de Pomona. Als dat wordt geschrapt, hoopt de gemeente in de Boomgaarden ongeveer 75 woningen te mogen bouwen. Nog zo'n papieren flatje op de Stadsbrink is goed voor zo'n honderd woningen
Is er nog hoop voor de Boomgaarden, voor andere plannen ligt het moeilijker. Als het hele plan Boomgaarden wordt uitgevoerd zijn er geen ruilwoningen meer voor andere lege plekken. Het ambitieuze plan om de kale parkeerplaats aan de Gerdesstraat aan te kleden met woningen en winkels valt in het water. Net als een voorgestelde villawijk Rustenburg op de plaats van het huidige zwembad. Verder is er nog een aantal kleinere locaties dat dreigt te verpauperen als er niets mee gebeurt. In de wijk De Nude dreigt zo'n krot te ontstaan na het vertrek van drukkerij Veenman. We hebben die woningen nodig om de verpaupering van die plaatsen tegen te gaan, stelt Henk Blankestijn, wethouder voor volkshuisvesting. Je moet er toch niet aan denken dat Veenman de komende tien jaar ligt weg te rotten.
Afspraak
De oorzaak van de problemen zit 'm volgens de wethouder in stomme cijfertjes; de getallen in het Uitvoeringsprogramma Woningbouw. In dat programma legt de provincie vast hoeveel woningen in een gebied mogen komen
De provincie moet zich op haar beurt weer houden aan richtlijnen van het rijk. Minister De Boer kon maar net akkoord gaan met onze plannen, stelt provinciaal ambtenaar Martin van de Maas van Demografie en volkshuisvesting. Zij zag liever dat we in Gelderland 75 duizend in plaats van 92 duizend woningen bouwen. Op voorwaarde dat de woningbouw wordt geconcentreerd in de grotere steden - Arnhem, Ede en Nijmegen - en het landelijk gebied wordt ontzien, ging de minister akkoord. De afspraak leidde ertoe dat het kleine Wageningen niet mag bouwen
De verdeling valt vooral tegen omdat de gemeente ervan uit ging dat Wageningen vierhonderd woningen extra mocht bouwen, bovenop de bestaande bestemmingsplannen. Die woningen kreeg de regio toegewezen in een overleg tussen de provincie en de gemeenten in de regio. De gemeenten konden hard maken dat Wageningen de woningen nodig had voor de huisvesting van studenten. Op het moment dat de woningen onder de gemeenten moesten worden verdeeld, was de eensgezindheid echter verdwenen. Van der Maas: De afspraak was gewoon onduidelijk. Wageningen had bovendien in het verleden vanwege de studenten honderd extra woningen gehad en had het daar blijkbaar mee gered. De extra woningen zijn over de regio verdeeld. Het beleid om landbouwkundige instituten in en rond Wageningen te concentreren heeft geen rol van belang gespeeld in de onderhandelingen. Werknemers die geen woning in Wageningen vinden, moeten zich maar vestigen in Ede, zo is de gedachte
Voorschot
Toch heeft Wageningen de problemen ook deels aan zichzelf te danken. In de haast om de nieuwbouwwijk Noordwest te bouwen, tekende de gemeente meer woningen dan het oude uitvoeringsprogramma toeliet. Zo bleef er geen planologische ruimte meer over voor het invullen van lege plekken. Bovendien nam de gemeente zo ook een voorschot op ruimte in het nieuwe uitvoeringsprogramma. Ook andere gemeenten in de regio namen zo'n voorschot. Toen het nieuwe programma werd vastgesteld, bleek er zo goed als niets meer te verdelen
Slechte coordinatie in het provinciehuis zorgde dat de overschrijdingen onopgemerkt bleven. Er is wel eens wat tussendoor geglipt, geeft Van der Maas toe. Een nieuw monitoringsysteem signaleert voortaan dergelijke slordigheden. Die rotcomputers, verzucht Blankestijn. Als we het plan eerder hadden ingediend was er niets aan de hand geweest. Nu wordt Wageningen extra in de gaten gehouden, stelt Van der Maas. De gemeente zou aan een stuk door zijn gewaarschuwd. Van der Maas: Maar gemeenten gaan gewoon door met plannen maken. Ze doen alsof hun neus bloedt.
Die houding lijkt Wageningen nu op te breken. Maar nog zijn de gemaakte plannen niet verloren. Vrijdag 6 juni grijpen de wethouders hun laatste strohalm. In een gesprek met gedeputeerde Jan van Dijkhuizen van Volkshuisvesting gaat een Wageningse delegatie proberen de woningen los te peuteren. Blankestijn is optimistisch. We hebben een goed verhaal. De wachtlijsten voor woningen zijn enorm. We zitten niemand de in de weg en als we niet bouwen, krijgen we verpaupering.