Nieuws - 12 oktober 1995

Wageningen in milieutechnologisch netwerk

Wageningen in milieutechnologisch netwerk

Het Wagenings instituut voor milieu- en klimaatstudies (Wimek) van de LUW heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met de afdeling Milieu, energie en procesinnovatie van TNO op het gebied van bodembeheer en saneringstechnologie. LUW en TNO gaan voorts samenwerken met de Universiteit Twente en verschillende Gelderse bedrijven om de ontwikkeling van milieutechnologie te bevorderen. Deze samenwerking moet in een Environmental Technology Valley Association tot stand komen.

De technologische vallei moet ook werkelijk tot stand komen op een business park te Apeldoorn, dat startende bedrijven in de milieutechnologie wil aantrekken. Ook het kenniscentrum Bodembeheer en saneringstechnologie is gevestigd in Apeldoorn. Vanuit de LUW is professor W. Rulkens van de vakgroep Milieutechnologie bij dat kenniscentrum betrokken. Milieubedrijven als Paques, Stork en X-flow nemen eveneens deel.