Nieuws - 10 augustus 1995

VU verkleint raad

VU verkleint raad

De Vrije Universiteit te Amsterdam heeft besloten haar univeriteitsraad te verkleinen van 29 tot 20 leden. Met de verkleining bespaart de universiteit honderdduizend gulden. Het besluit is genomen door de Vereniging voor Christelijk Wetenschappelijk Onderwijs, het bevoegd gezag van de VU. De bevoegdheden van de raad blijven intact. De raad kan zelf bepalen hoe de verdeling van docenten, studenten en niet-wetenschappelijk personeel wordt in de raad.