Nieuws - 7 maart 1996

VSNU wil minder regels voor dierproeven

VSNU wil minder regels voor dierproeven

De invoering van regels die experimenten met genetisch gemodificeerde dieren aan banden leggen, moet opgeschort worden. Dat schrijven veertien organisaties, waaronder de vereniging van universiteiten (VSNU), aan de regering. Zij vrezen dat nuttig medisch onderzoek vertraagd of zelfs verhinderd zal worden en vragen om overleg.

De veertien - naast de VSNU ondermeer de onderzoeksorganisaties NWO en KNAW, de Gezondheidsraad, de Hartstichting en het Astmafonds - richten zich tegen regels die voortvloeien uit de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, die in 1992 door de Tweede Kamer is aangenomen.

Deze wet verbiedt ondermeer onderzoek met genetisch gemodificeerde dieren, tenzij de minister van Landbouw expliciet toestemming geeft. Op dit ogenblik bereidt het betrokken ministerie de uitvoering voor van deze wet via het Besluit biotechnologie bij dieren, waarin het nee-tenzij- principe wordt vastgelegd.

Volgens de veertien organisaties zijn er genoeg wettelijke regels die wetenschappelijke dierproeven in goede banen leiden. Onderzoekers willen zich niet onttrekken aan toetsing van hun werk, schrijven de organisaties, maar er zijn betere methoden voor zo'n toetsing.