Nieuws - 29 augustus 1996

Vraag en Aanbod

Vraag en Aanbod

De basis voor deze nieuwe onderwijsrubriek ligt op 20 mei van dit jaar. Studenten, docenten, vakgroepen, Permagoon-groepen en roc's zaten bij elkaar om over onderwijsverbetering te praten. De vraag was simpel: wie heeft er een goed idee voor zo'n nieuw, geintegreerd onderwijsblok? En vervolgens de vraag: wie heeft de mogelijkheid en de zin om daar de verantwoordelijkheid voor te nemen en het vak te gaan verzorgen? Zitten er meerdere mensen met hetzelfde idee in de zaal en zijn die aan elkaar te koppelen?


Een dergelijke vraag- en aanbodcultuur zou volgens de initiatiefnemers van de avond wel eens een swing kunnen geven aan onderwijsvernieuwing. Om dat vraag- en aanbodspel te stimuleren zal het WUB wekelijks op deze plaats een onderwijsvraag bij een mogelijke aanbieder onder de aandacht brengen. Om te beginnen een vraag van de Boerengroep om een thematisch blok waarin aandacht wordt geschonken aan de succesfactoren voor de afzet van kwaliteitsproducten.

Kwaliteitsproductie in de landbouw

De Boerengroep heeft het afgelopen jaar de nieuwe cooperaties als thema gehad. Daaruit bleek dat producentgroepen allerlei criteria voor kwaliteit kunnen hebben. De vraag is echter welke kwaliteitseisen aansluiten bij de wensen van de consument. En op welke manier de communicatie tussen consument en producent te verbeteren valt en wat de rol van het beleid daarin kan zijn.

Het idee spreekt dr ir T. van Vliet, voorzitter van de richtingsonderwijscommissie Levensmiddelentechnologie, wel aan. Zijn roc heeft de afgelopen maanden gewerkt aan het vak Ketendenken in de levensmiddelentechnologie. Kwaliteit speelt daarin natuurlijk een belangrijke rol. Kwaliteit is geen nieuw onderwerp voor ons maar dit vak verzorgt de vakgroep Levensmiddelentechnologie met een aantal andere vakgroepen, zoals Marktkunde, Wiskunde en Informatica. Ik vind het eigenlijk wel jammer dat ik nooit meer wat van de Boerengroep heb gehoord, nadat we het even over het voorstel hebben gehad. Wel denk ik dat zij zich veel meer dan wij op de primaire productie wilden richten. Wij denken dat de verwerking van producten zeker zo'n belangrijke schakel is. Daarin komen veel aspecten kijken die voor de consument van belang zijn. Dat kunnen weliswaar emotionele aspecten zijn, maar de consument is uiteindelijk degene die de markt bepaalt."

Hoewel de ideeen van de Boerengroep en de roc T30 elkaar overlappen, zeker wat dat laatste betreft, is het voor Van Vliet nu te laat. De globale opzet van het vak is inmiddels in kannen en kruiken.