Nieuws - 14 maart 1996

Vos treedt terug als collegevoorzitter LUW

Vos treedt terug als collegevoorzitter LUW

Collegevoorzitter dr ir M.P.M. Vos heeft minister Van Aartsen vorige week gevraagd hem met ingang van 1 januari volgend jaar te ontheffen van zijn functie. Vos wordt begin volgend jaar 63 jaar en wil gebruik maken van de vut. Hij lichtte op 11 maart de universiteitsraad in over zijn beslissing.


Vos gaf de agendacommissie van de universiteitsraad geen toelichting op zijn vertrek, maar hij heeft bij andere gelegenheden te kennen gegeven dat de functie van collegevoorzitter hem in toenemende mate zwaar valt. Naast zijn bestuursfunctie eisen persoonlijke omstandigheden veel van zijn energie. Zijn besluit om terug te treden is dan ook van persoonlijke aard.

Vos werd collegevoorzitter op 1 september 1989, nadat hij vele functies had vervuld bij het ministerie van Landbouw. Hij heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor vereenvoudigingen bij het verdelen van geld over de vakgroepen en is een warm pleitbezorger van het Kenniscentrum Wageningen, de samenwerking van LUW, DLO en gemeente, stelde raadsvoorzitter drs R.J.G.M. Florax.

De raadsvoorzitter ging vervolgens over op de opvolgingsprocedure voor de collegevoorzitter. Volgens de huidige bestuursstructuur kan de universiteitsraad kandidaten voordragen bij het ministerie van LNV, dat vervolgens tot een voordracht komt bij de Kroon. De agendacommissie van de raad, voorgezeten door Florax, gaat nu optreden als adviescommissie van minister Van Aartsen.

De eerste vraag aan de twee overige collegeleden, rector prof. dr C. Karssen en mr H.M. van den Hoofdakker, was of zij soms de positie van collegevoorzitter ambieren. Zoeken we een voorzitter of een derde collegelid?", vroeg Florax. Beide collegeleden gaven daarop aan niet geinteresseerd te zijn in de functie van Vos.

Vos is de tweede Wageningse bestuursvoorzitter die eind dit jaar vertrekt. Eerder gaf directievoorzitter ir M. Heuver van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek te kennen dat hij per 1 oktober 1996 opstapt.