Nieuws - 24 oktober 1996

Vlaamse beoordeling LUW-onderwijs

Vlaamse beoordeling LUW-onderwijs

De Vlaamse interuniversitaire raad (VLIR) gaat in 1998 tien Wageningse opleidingen visiteren. Hij zal dit doen volgens de richtlijnen van de vereniging van universiteiten, die de kwaliteitszorg van de Nederlandse universiteiten controleert. In 1994 werd de LUW ook al bezocht door een internationale commissie.

De VLIR is zelf met het idee gekomen om de LUW aan te doen. De vereniging wil in 1998 de Belgische opleidingen op het gebied van toegepaste biologische wetenschappen en biotechnologie beoordelen. Dat idee sluit volgens de LUW, de Inspectie landbouwonderwijs en de VSNU goed aan bij het Nederlandse systeem van kwaliteitszorg. In deze constructie is het voor de eerste keer mogelijk om een goede vergelijking te maken met de landbouwstudies van de universiteiten in Gent en Leuven.

Ten behoeve van het Vlaamse bezoek moeten de richtingsonderwijscommissies (roc's) zelfevaluaties schrijven over hun studie. Volgens visitatie-coordinator drs M.E. Vaane zullen de roc's die zelfstudies eind 1997 af moeten hebben. Het college heeft er bij de VLIR op aangedrongen dat de commissie uit zes in plaats van vijf leden bestaat en dat de commissie vijf in plaats van twee dagen op bezoek komt. Daardoor kan de visitatie inhoudelijker van aard worden dan die van 1994. De algemene conclusie was toen dat de kleine commissie in een te korte tijd nauwelijks aan de inhoud van de programma's was toegekomen. De VLIR zal in principe alleen de Wageningse landbouwstudies beoordelen die niet in een andere visitatie meedoen.