Nieuws - 29 januari 1998

Vilitzer, Jacquet

Vilitzer, Jacquet

Vilitzer, Jacquet
Met het opgaan van de LUW in een KCW verdwijnen tradities in rap tempo. Ik ben geen reactionair type maar dat er, om maar wat te noemen, nooit meer een secretaris van de universiteit zal zijn is natuurlijk heel erg. Wat decennialang het gezicht was van de universiteit, is niet meer. Met Theijse in de VUT is een einde gekomen aan een functie, louter bekleed door illustere figuren. Nooit zullen er meer De Vissers, Marissen en Van den Hoofdakkers zijn
Wat echter nog veel erger is, is dat de Kezen zo voortvarend werken aan een verdere bedrijfsmatigheid dat in hun ogen absoluut geen plaats is voor de wetenschappelijke tradities. Kijk, dat ook een universiteit financieel een beetje in goed banen wordt geleid en desnoods wat commercieel wordt, daar hoor je mij niet over klagen. Maar tradities, heren, tradities zijn minstens zo belangrijk als smeerolie
Onlangs hebben de collegeleden besloten om met ingang van heden bij inaugurele redes geen jacquet meer aan te trekken. Dat vinden ze niet van deze tijd. Wel modern in hun ogen is om per dienstauto van de Costerweg naar de Aula te rijden. Maar om, zoals al tachtig jaar gebruikelijk is, zich in wetenschappelijk gezien feestelijke kledij te steken, daarvoor voelen ze zich te veel manager. Ze komen liever in maatpak. En dat terwijl het KCW nog niet eens aan de beurs is genoteerd
Weldra zal ook de pedel verdwijnen. Een functie waarbij iemand in een toga drie keer per week met een staf op de grond tikt en Hora est! roept, is de KCW-moloch vanzelfsprekend onwaardig. Die suffe aio's, die niet eens binnen de toegestane tijd hun onderzoeken afkrijgen, moeten maar een vriendje in een bij het Masker gehuurde toga hijsen als ze zo graag volgens de traditie hun doctorstitel willen ontvangen. Nu al is het zo dat afgestudeerden op universiteitsonterende wijze hun bul krijgen toegeworpen. Aio's zullen volgen
Ik verwacht echter dat het college binnen enkele jaren met weemoed zal terugdenken aan de tijd dat ze hun jacquet uit de kast konden halen. Want wie wil dan nog hoogleraar zijn in Wageningen? Niemand toch?