Nieuws - 23 mei 1996

Vilitzer, Hol ding

Vilitzer, Hol ding

Tot voor kort vond ik Peper maar een hol vat. Na een goed diner weliswaar soms minder hol, maar uiteindelijk hol: vooral luid klinkend. Altijd veel om te doen, immer weinig om het lijf. Het feit dat verlicht despoot Peper in zijn thuisstad geringe populariteit geniet, niet in het minst vanwege zijn drang om op kosten van zijn volk riant te willen wonen, maakte mijn bewondering voor de man er niet groter op. Bovendien blinkt Peper niet uit in bestuurlijke daadkracht, gezien de problemen rond - en het uiteindelijke stopzetten van - de opdeling van zijn metropool in afzonderlijke gemeentes. Nee, Peper associeerde ik altijd louter met kabaal, drank, ruzie en verkeerde vrouwen. Echter nooit met zaken als goede dialogen, intelligente redeneringen en politiek inzicht. Zoals menigeen in dit dorp had ik dan ook zo mijn bedenkingen toen de man gevraagd werd een advies uit te brengen over de kennisinfrastructuur in de landbouw in 2010 of daaromtrent. Ik weet nog dat ik dacht: die gast heeft nog
nooit een koe gezien behalve well-done op zijn bord.

Maar zoals gezegd: dat was tot voor kort. Ik heb me schromelijk vergist. Na het lezen van zijn advies rest mij niets anders dan de conclusie dat hier een man met verstand van zaken spreekt. Wat een normaal begaafd mens in jaren niet voor elkaar krijgt lukt Peper in luttele maanden en met vier workshops: verleden, heden maar vooral het waarheen van de vaderlandse landbouw(kennis) helder te schetsen. Alles duidelijk verwoord op slechts 43 velletjes A-4. Hier en daar heeft hij weliswaar moeite met getallen, maar mijn pet is allang af. Dankzij Pepers van grote wijsheid getuigende voorstel kunnen wij gaan bouwen aan de Wageningen International bv. Dankzij de door mij en velen in het verleden verguisde Peper kan Wageningen in het begin van de volgende eeuw dan eindelijk de zichzelf toebedachte faam van wereldstad waar gaan maken. Zonder bemoeienis van deze burgervader van nu nog de enige wereldstad in Nederland was dit nooit gelukt.

De man kan dus wel luisteren. De man kan ook schrijven. Maar bovenal de man kan adviseren. Ook al is in Rotterdam geen koe te bekennen.