Nieuws - 14 september 1995

Vilitzer, Geen hoop

Vilitzer, Geen hoop

Dat pseudo-sociaaldemocraat Ritzen zich in gekke bochten wringt om zijn onderwijsbegroting sluitend te krijgen, moge duidelijk zijn. Het Hoger onderwijs -en onderzoeksplan bewijst dat nu ook het laatste restje visie bij Jo zoek is. Hij is het spoor definitief bijster. In zijn tomeloze bezuinigingsdrift ontneemt hij de net-niet-besten-van-de-klas iedere HOOP op een academische toekomst.

In het begin leek zijn afbraakbeleid nog ietwat inconsequent; bond hij wel 's voor een paar miljoentjes in. Te wijten aan een goed gehoororgaan of geweten, denk ik. Welnu, de verlicht despoot heeft inmiddels Oostindische oren en ook zijn geweten is tot niets verschrompeld: HOOP blijkt geheel gevuld met een breed spectrum aan selectiemaatregelen en studieduurverkortingen.

Aan de deuren van vwo's, havo's, hbo's en universiteiten zullen scholieren voortaan gefouilleerd worden op geestelijke bagage. In tegenstelling tot Schiphol wordt degene met te weinig kilo's tegengehouden. Dichte deuren op latere leeftijd kunnen jongens en meisjes alleen voorkomen als ze in de derde klas reeds weten wat ze kunnen. Op hun vijftiende. Juist in tijden van jeugdpuistjes en kalverliefdes.

Doch dit plan zal geen lang leven zijn beschoren. Ritzen is alweer bezig met een ander draconisch alternatief voor een onderwijssysteem met nog meer rendement. Uitgangspunt: speelt een kleuter uit groep een met autootjes, dan moet ie een technische opleiding doen. Speelt een vierjarige liever met koetjes en paardjes? Gaat ie naar een landbouwschool. Heeft onze kleuter vaak een pop op schoot, dan is een toekomst als huisvrouw of -man ideaal. Ondertussen laat Ritzen zich voorlichten over de technische mogelijkheden om uit genen van ongeboren vruchten voorkeuren en bijbehorende studierendementen te kunnen vaststellen.