Wetenschap - 12 september 1996

Veldproef vernield

Veldproef vernield

Het proefveld tussen Wageningen en Bennekom van onderzoeker ir M. Bongers van de vakgroep Nematologie is onlangs voor de tweede maal vernield. Bongers schat de directe materiele schade op een paar duizend gulden. Indien na afloop van de metingen blijkt dat de resultaten niet te verwerken zijn, zal de schade vele malen groter zijn.

Bongers trof naast de vernielingen bierflesjes, wijnkurken en lege weedzakjes aan. Verder waren leuzen in de nabijheid aangebracht. Deze keerden zich tegen studenten die wonen op Droevendaal, joden en wetenschappers. De politie houdt nu een oogje in het zeil.

Bongers onderzoekt de invloed van wisselende klimaatomstandigheden, temperatuur en neerslag op het ecosysteem in de bodem. Daarvoor volgt zij verschillende soorten nematoden in de bodem. Zij doet haar onderzoek in het kader van een EU-project. Bongers vreest niet dat de Europese Unie achteraf de financiering intrekt als het onderzoek geen bruikbare gegevens oplevert.