Nieuws - 13 maart 1997

Veldpracticum Bodemkunde

Veldpracticum Bodemkunde

Veldpracticum Bodemkunde
Het Vak
  • J050-210
  • Derde trimester 1995-1996
  • Aantal respondenten: 46
  • Attentiewaarde overschreden bij tijdsbesteding, gemiddelde algemene waardering 4,7 op een schaal van 1 tot 5
  • Docent: ing. Gert Peek
    Het veldpracticum Bodemkunde wordt vooral gevolgd door studenten Landinrichtingswetenschappen en Bodem, water en atmosfeer. Docent ing. Gert Peek denkt dat zijn practicum vooral goed gewaardeerd wordt omdat het practicum is afgestemd op de wensen van de studenten van de verschillende studierichtingen. Een veldpracticum is geen garantie voor een hoge score. Ik ken ook veldpractica aan deze universiteit die onvoldoende scoren. Studenten Landinrichtingswetenschappen krijgen andere opdrachten dan bosbouwers. We proberen landinrichters inzicht te geven in het ontstaan van een bepaald landschap. Zij maken een geologische doorsnede van een landschap. Ze lopen dan van een heuvel door een dal en verrichten onderweg ongeveer twintig grondboringen. Door al die grondboringen naast elkaar te zetten, krijg je een geologische doorsnede van het landschap. Zo'n doorsnede geeft een mooi beeld van het ontstaan van het landschap. Voor bosbouwers hebben we andere opdrachten. We benadrukken in hun proeven de relaties tussen de bodem en het ecosysteem. Waarom groeit op de ene bodem mals sappig gras en op de andere alleen maar heide?
    Het practicum moet in een week gegeven worden en dat betekent dat het een behoorlijk druk programma is. De studenten gaan om half negen het veld in en zijn niet voor half zes terug. 's Avonds moeten de resultaten nog worden uitgewerkt. Uit de Muggen-enquete komt dan ook altijd een hoge attentiewaarde voor tijdsbesteding. We hebben daarover wel eens kritiek gehad van de onderwijscommissie, maar wij willen en kunnen er weinig aan doen. We hebben wel een paar jaar een extra vraag aan de enquete toegevoegd; als je meer tijd moest besteden aan het vak, hoe erg vond je dat? De gemiddelde score op die vraag was 1,1. Niemand had er problemen mee.