Nieuws - 12 oktober 1995

Varkenshouderij krijgt en tuinbouw wil geld voor sanering

Varkenshouderij krijgt en tuinbouw wil geld voor sanering

Vorige week vrijdag presenteerden de ministers Van Aartsen van Landbouw en De Boer van Milieu hun integrale mestnotitie, door het kabinet goedgekeurd. Hiermee ligt het mestbeleid, dat uitgaat van een mineralen-aangiftesysteem voor intensieve veehouders, tot 2010 vast. Vanaf 1998 moeten veehouders een heffing betalen als ze produceren met een te hoog fosfaatverlies. Per jaar is een fosfaatverliesnorm vastgesteld, die van veertig kilo in 1998 wordt aangescherpt tot twintig kilo per hectare in het jaar 2010. Ook voor stikstof zijn verliesnormen vastgesteld. De ministers zijn tevens overeen gekomen dat de overheid een fonds van 475 miljoen gulden beschikbaar zal stellen voor sanering en herstructurering van de varkenshouderij.

Op de dag dat de ministers het beleid presenteerden kwam vanuit een andere landbouwsector ook een claim op geld voor sanering en herstructurering. LTO-Nederland, de federatie van land- en tuinbouworganisaties, bood minister Van Aartsen van Landbouw een herstructureringsplan voor de glastuinbouw aan. De organisatie pleit voor de instelling van een grondbank. Die moet als een soort makelaar een centrale rol spelen bij de herinrichting en sanering van bestaande tuinbouwgebieden, door de grond van stoppers op te kopen en weer te verkopen aan andere tuinbouwers. Hiervoor is volgens LTO in de beginfase een bedrag nodig van ongeveer tweehonderd miljoen gulden.