Nieuws - 19 september 1996

Van Asperen geen hoogleraar Bosbouw

Van Asperen geen hoogleraar Bosbouw

De vakgroep Bosbouw gaat er nog steeds van uit dat er binnenkort een hoogleraar Bosbeleid en bosbeheer komt. Een van de twee kandidaten die de benoemingsadviescommissie had geselecteerd, de directeur Natuurbeheer van het ministerie van LNV, heeft een andere baan gekregen.


Dr ir H.S.B.M. van Asperen wordt landbouwraad in Nairobi. Behalve aan de gebruikelijke werkzaamheden van een landbouwraad zal Van Asperen, die eerder directeur Staatsbosbeheer was, veel aandacht gaan besteden aan het Programma Internationaal Natuurbeheer.

Geruchten dat er ook twijfels zijn over de beschikbaarheid van de nu enig overgebleven kandidaat, ontkent de interim-hoogleraar van de vakgroep dr ir M. Wessel. De invulling van de andere leerstoel, Bosontwikkeling en bosteelt, wil het college van bestuur over de eeuwwisseling tillen. Wij gaan ervan uit dat het college en de universiteitsraad nu snel het rapport van de benoemingsadviescommissie voor bosbeleid gaan behandelen, zodat er eindelijk weer een voltijdse hoogleraar op de vakgroep is."