Nieuws - 28 maart 1996

Universiteiten tegen bevriezen begroting

Universiteiten tegen bevriezen begroting

De universiteiten zien niets in het voornemen van minister Ritzen om de begroting voor 1997 simpelweg te baseren op die van 1996. Zij willen dat hij rekening houdt met wat er na vorig jaar veranderd is, onder meer in studentenaantallen.

Minister Ritzen wil de universiteiten elke prikkel ontnemen om meer studenten binnen te halen; dat past in zijn streven naar een kleinere universiteit. Daarom wil hij bij het opstellen van de begroting van 1997 geen rekening houden met recente veranderingen in studentenaantallen, en de begroting van 1996 bevriezen. Hij maakt slechts een uitzondering: het aantal studenten in Limburg is zo sterk gestegen dat die universiteit volgens hem drie miljoen gulden extra moet krijgen.

Dit vrieskastmodel is bedoeld als overgangsmaatregel. Na 1997 wil Ritzen nieuwe regels gaan hanteren om het overheidsgeld voor het gehele wetenschappelijk onderwijs over de afzonderlijke universiteiten te verdelen. De gezamenlijke universiteiten, verenigd in de VSNU, zijn hier tegen. Als Ritzen zijn plan doorzet, kan worden voorzien dat een aantal universiteiten in beroep gaat bij de Raad van State", meldt een interne notitie van de VSNU.