Nieuws - 29 augustus 1996

Universiteiten laten studentenstatuut sloffen

Universiteiten laten studentenstatuut sloffen

Slechts een universiteit heeft op 3 september het verplichte nieuwe studentenstatuut. Ook de Landbouwuniversiteit liep vertraging op; het concept is nog niet eens onderweg naar de universiteitsraad.

In het nieuwe studentenstatuut moeten rechten en plichten van studenten worden omschreven. Dat zo'n statuut er moet komen staat in de wet Studeerbaarheid en kwaliteit. Bij de Kamerbehandeling daarvan zei Ritzen dat de universiteiten voor het begin van het studiejaar een nieuw statuut zouden hebben.

De studentenbonden willen dat de minister maatregelen neemt tegen de trage universiteiten. Minister Ritzen heeft de Onderwijsinspectie gevraagd na te gaan wat er aan de hand is.