Nieuws - 31 augustus 1995

Universiteiten gaan studeerbaarheidsverklaringen afgeven

Universiteiten gaan studeerbaarheidsverklaringen afgeven

Uit een akkoord tussen onderwijsminister Ritzen en de universiteiten en hogescholen blijkt dat de onderwijsinstellingen studenten zwart op wit zullen garanderen dat de aangeboden studieprogramma's studeerbaar zijn.


Het betreft hier de randvoorwaarden, zoals examenroostering, en niet de inhoud van de programma's. Studenten die menen dat hun onderwijsinstelling de beloftes niet nakomt, kunnen in beroep gaan en een schadevergoeding claimen.

In het akkoord met de minister is tevens afgesproken dat universiteiten een plan voor kwaliteitsverbetering zullen opstellen. Daartoe is een zogenaamd kwaliteitsfonds in het leven geroepen, waarin de minister voor een periode van drie jaar vijfhonderd miljoen gulden stort.

De gedetailleerde bemoeienis van de minister met interne universitaire aangelegenheden irriteert de universiteiten al enige tijd. Uit een in juli aangeboden rapport van de vereniging van universiteiten (VSNU) blijkt dat de universiteiten meer vrijheid willen om bijvoorbeeld zelf de hoogte van het collegegeld vast te stellen en selectie aan de poort te organiseren. Van de al jarenlang toegezegde autonomie komt weinig terecht, zo vinden de universiteiten: ze worden overspoeld met Haagse regelgeving en voorschriften. Volgens de opstellers van het rapport, een commissie onder voorzitterschap van de Rotterdamse rector prof. dr P. Akkermans, moeten de universiteiten contracten afsluiten met de overheid, die de belangrijkste financier moet blijven. De looptijd van zo'n contract mag vier tot zes jaar zijn.