Nieuws - 5 januari 1995

Universiteit betaalt minder belasting

Universiteit betaalt minder belasting

De Landbouwuniversiteit en de instituten van de Dienst landbouwkundig onderzoek gaan minder Onroerende zaakbelasting betalen. Na een hertaxatie van alle huizen en gebouwen begin 1994 blijkt dat de bezittingen van LU en DLO minder waard zijn geworden. Deze daalden met negen procent van 413 miljoen gulden naar 375 miljoen gulden. De eengezinswoningen, flats, winkels en bedrijfspanden stegen in waarde met respectievelijk 31, 44, 29 en 12 procent.

Omdat de gemeente de komende jaren in guldens niet meer wil ontvangen dan voorheen worden de tarieven voor alle gebruikers en eigenaren verlaagd met 19 procent. Dit heeft tot gevolg dat de eigenaren en huurders van woningen meer gaan betalen terwijl LU en DLO zo'n 400.000 gulden per jaar minder gaan betalen.