Nieuws - 26 september 1996

Universitaire democratie

Universitaire democratie

De kogel is door de kerk, de universiteitsraad wordt afgeschaft en voor een student in het faculteitsbestuur, lees voor de LUW college van bestuur, was uiteindelijk ook geen plaats. Eens te meer heeft de PvdA de democratie geen dienst bewezen door met achterkamertjespolitiek een compromis aangaande het wetsvoorstel Modernisering Universitaire Bestuursstructuur aan te gaan met de VVD. Het amendement, door de PvdA zelf ingediend, waarin voorgesteld werd aan te dringen op het opnemen van een student in het faculteitsbestuur, werd onder druk met de VVD teruggetrokken. Nu wordt er in de wet een extra zin opgenomen waarin de universiteiten worden opgeroepen zorg te dragen dat studenten een rol blijven spelen bij de universitaire besluitvorming". Van Gelder, PvdA-woordvoerder voor onderwijs, meldde hier gelijk achteraan dat de universitaire bestuursstructuur geen autoritaire mag worden.

Ritzen ging niet akkoord met het amendement van de PvdA omdat het volgens hem geen aanvulling bood op de wet. Biedt deze zin dan wel een aanvulling op de wet? Als dat zo is, hoe zou de universitaire bestuursstructuur er zonder dit zinnetje dan uitgezien hebben? De PvdA heeft voor ons, studenten, geregeld dat we toch nog iets te zeggen krijgen in de nieuwe bestuursstructuur! Dat is de winst van het debat in de Tweede Kamer, volgens de sociaal-democraten!

Maar hadden Ritzen, Van Gelder en De Vries (VVD) en alle colleges van bestuur niet gezegd dat het met de inspraak van studenten goed geregeld is in de nieuwe wet? Waarom moet dit regeltje er dan in? Waarom wil Ritzen eigenlijk een wetswijziging als de inspraak van studenten ook in de nieuwe wet goed geregeld is? Waarom is het college van bestuur van de LUW zo ingenomen met de wet? Waarom is de wet zo belangrijk dat Ritzen zelfs even het onaanvaardbaar uitsprak toen de PvdA met het bovengenoemde amendement op de proppen kwam?

Nadenkend over deze vragen kom je tot de conclusie dat de studenteninspraak donkere tijden tegemoet gaat.

De houding van de PvdA tijdens het debat is op z'n minst verbazingwekkend. Het amendement dat de PvdA indiende was al een volledige ommezwaai van die fractie. Tijdens de discussie die verschillende studentenbonden in het land, waaronder ook de WSO, met Van Gelder gevoerd hebben, gaf hij keer op keer aan achter het wetsvoorstel te staan. Dus eerst was de PvdA voor, toen wilde ze een (in het totaal geen onbelangrijke) wijziging in de wet en nu is de PvdA weer voor het wetsvoorstel zonder dat aan haar standpunt tegemoet gekomen is. Als dat helder en consequent beleid is...

Vrijdag 19 september is een zwarte dag voor de universitaire democratie! De universiteitsraad, die ongeveer 25 jaar bestaan heeft, is zijn laatste jaar ingegaan. Vanaf volgend jaar zullen studenten en personeel niet meer samen de universiteit besturen. Ze mogen aan de zijlijn toekijken wat het college ervan bakt! Dat dit soort constructies de relatie tussen studenten en hoofdgebouw over het algemeen geen goed doen lijkt me duidelijk. We zullen een flink robbertje met het college gaan vechten om ervoor te zorgen dat de studenten in Wageningen op een zo goed mogelijke inspraak kunnen rekenen.

We zijn de democratisch gekozen Tweede Kamer dankbaar voor dit weloverwogen, democratisch genomen besluit!. Vilitzer had volledig gelijk (zij WUB 12 september).