Nieuws - 26 maart 1998

Uitzetting Veeger sluitstuk van hoogoplopende ruzie

Uitzetting Veeger sluitstuk van hoogoplopende ruzie

Uitzetting Veeger sluitstuk van hoogoplopende ruzie
Het werd een volstrekt onwerkbare situatie
Zelden zet een universiteit een emeritus-hoogleraar die na zijn pensionering nog een beetje wil doorwerken uit zijn kamer. Het overkwam prof. dr Cees Veeger vorige week. De oorzaak: ernstig verstoorde verhoudingen met zijn opvolger prof. dr Colja Laane. De jonge hoogleraar: Hij schrijft ranzige stukjes en kan geen afstand nemen. De oude: Hij gedraagt zich onethisch; mag ik dan kritiek leveren?
Trouwe lezers van het WUB kennen Cees Veeger vooral van de Podium-rubriek. Hij schuwt de beeldspraak niet, speelt op de man of vrouw en formuleert uiterst scherp. Meestal richt hij zijn giftige pijlen op bestuurders en beheerders die voor een appel en een ei De Wetenschap verkwanselen. De Wetenschap, dat is de vrijhaven voor intellect die moet worden beschermd tegen de totalitaire staat en de opportunistische vrije markt. Die gevaren liggen voortdurend op de loer
Bij het officiele afscheid van Veeger in 1996 had zijn opvolger prof. dr Colja Laane, die was gepromoveerd bij Veeger, slechts twee woorden nodig om zijn leermeester te typeren: alive and kicking. Op dat moment zat het al niet meer goed tussen Veeger en Laane. Veeger bemoeide zich in 1995 met zijn opvolging, door te protesteren tegen de oordelen van de benoemingscommissie. En Laane eiste tijdens overleg met het college van bestuur dat Veeger buiten de vakgroep werd geplaatst, zonder hem in te lichten. Sindsdien leven de oude en de nieuwe hoogleraar in onmin
Als vooraanstaand biochemicus kan Veeger Wageningse vakgenoten introduceren bij nationale en internationale fondsen. Dat deed hij voor drie van zijn beste medewerkers, die werkgroepleider werden van onderzoeksprogramma's van NWO. Hij steunde zijn opvolger echter niet. Als Laane Veeger na diens afscheid had geaccepteerd als oude wijze leermeester, had deze zich het vuur uit de sloffen gelopen voor zijn opvolger, denkt een medewerker bij Biochemie. Maar Laane wilde nieuwe accenten leggen in het vakgebied en wilde zijn handen vrij hebben
Rekenfouten
Een belangrijk incident volgt als Laane in de ogen van Veeger werkgroepen van zijn medewerkers gaat claimen. Hij wordt daar naar zijn zeggen op aangesproken door internationale collega's en de NWO-werkgroep Scheikundig Onderzoek Nederland (SON) en moet daar dus werk van maken. Doorslaggevend is geweest: Laane wilde ook mijn EU-netwerk overnemen, aldus Veeger. Maar in zijn inaugurele rede stonden een aantal fouten, hij weet een aantal dingen niet. Dat neem ik hem niet kwalijk, hij heeft tien jaar in de industrie gewerkt, dan raak je het gevoel met de wetenschap kwijt.
Vanaf dat moment gooit Veeger Laane van alles naar zijn hoofd. Laane heeft nog niet gepubliceerd in internationale vaktijdschriften, hij maakt drie grammaticale fouten in een e-mail, maakt onacceptabele rekenfouten, neemt het college van Veeger over zonder de stof voldoende te kennen, boekt een fellow verkeerd op een EU-project en probeert het restant van EU-gelden van Veeger, 29.500 gulden, te claimen. Allemaal Vegers uit de pan, resumeert bestuursvoorzitter Veerman. Zijn opvolger is radeloos. Het werd een volstrekt onwerkbare situatie. Dan draaien we als bestuur niet om onze verantwoordelijkheid heen.
Volgens Laane kan Veeger sinds zijn pensionering geen afstand nemen van de vakgroep. Laane heeft een andere uitleg over de NWO-werkgroepen. Ik wilde die niet inpikken, maar kreeg van SON het verzoek een andere indeling te maken, zodat er twee werkgroepen over bleven. En niemand wilde natuurlijk graag zijn werkgroepleiderschap opgeven. Volgens Laane verkondigt Veeger halve waarheden, haalt hij er onbenulligheden bij en speelt hij op een ranzige manier op de persoon. Daar zijn de stukjes in het WUB niets bij.
Advocaat
Dat de verhouding tussen Veeger en Laane ernstig is verstoord, staat buiten kijf. Lastiger is de kwestie of het werk van Veeger aan de LUW er nu op zit. Hij heeft nog enkele promovendi rondlopen, die hij samen met prof. dr Ivonne Rietjens begeleidt. Bovendien heeft hij met Rietjens net een topartikel afgerond voor een internationaal tijdschrift. Veeger: We gooien veertig jaar van de moleculaire enzymologie op een hoop; een deel van de theorie moet geheel worden herzien. De resterende EU-gelden heeft Veeger nodig om met internationale collega's verder te rekenen aan de nieuwe inzichten, merkt hij op. In het jaar 2000 is hij echt klaar in Wageningen
Ook het college van bestuur moet het zwaar ontgelden, want rector Cees Karssen heeft enige jaren ingestemd met het verzoek van Laane om Veeger buiten de vakgroep te plaatsen. En Veerman is keihard, dat wist ik al. Je mag geen kritiek hebben op het bestuur. Veerman ontkent dat laatste. We kunnen tegen alle kritiek, mits in beschaafde vorm tot ons gebracht. We kregen brieven van hem met bijna het karakter van smaad. Veeger heeft grote verdiensten voor de wetenschap, maar zijn optreden verdroeg zich niet met goede collegiale verhoudingen.
Hoe nu verder op het laboratorium voor Biochemie? We moeten voort hier, ik steek liever energie in de toekomst dan in het verleden, merkt Laane op. Maar Veeger kennende krijgt dit nog een staartje. Dat klopt: Veeger heeft een advocaat in de arm genomen. Het wordt mij onmogelijk gemaakt om internationaal samen te werken en promovendi te begeleiden. Laane heeft zelfs mijn e-mail opgeheven! Gelukkig heeft de systeembeheerder de berichten op de mail gered door ze op een schijf te zetten. Het is toch ausradieren wat hier gebeurt? Mag ik daar dan tegen protesteren? Tuurlijk.