Nieuws - 7 december 1995

Twijfels over realisatie Onderwijs 2000

Twijfels over realisatie Onderwijs 2000

De overleggroep onderwijs en onderzoek twijfelt aan de haalbaarheid van het voorgestelde tijdspad voor Onderwijs 2000. In mei besloot de universiteitsraad het onderwijs aanzienlijk te herprogrammeren. Nu de richtingsonderwijscommissies (roc's) bezig zijn de ideeen uit dat besluit in te voeren, duiken praktische bezwaren op. Zo weten de roc's nog steeds niet wat hun financiele randvoorwaarden zijn. De rector zal daar op donderdag 7 december meer duidelijkheid over geven. Verder weten de roc's nog niet wat ze met het blokonderwijs moeten, hoe het studiejaar is ingedeeld, wat het beroepsvoorbereidend deel moet voorstellen en waar een stage aan moet voldoen. Over deze inhoudelijke zaken wil de raad op 30 januari beslissen. Begin februari wil het college al programmavoorstellen van de richtingen zien voor ten minste het eerste doctoraaljaar. Volgens de rector is dat geen probleem, omdat blokken en stages in die fase toch nog niet aan de orde komen.

Een complicerende factor is het beschikbare geld. Volgens de rector zal de LUW pas komende zomer zeker weten of er geld komt uit het fonds voor studeerbaarheid en kwaliteitszorg. Ritzen reserveerde hiervoor vijfhonderd miljoen gulden, maar het is nog onzeker of ook de LUW uit deze ruif kan meeeten. Zonder geld uit het fonds geen herprogrammering," riepen raad en college enkele maanden geleden. Hoewel ze het geld nog steeds erg belangrijk vinden, lijkt het inmiddels geen halszaak meer.