Nieuws - 6 april 1995

Transgene mais, roodlof en koolzaad bijna op de EU-markt

Transgene mais, roodlof en koolzaad bijna op de EU-markt

Deze week heeft het ministerie van VROM een aanvraag ontvangen om transgene mais op de EU-markt te mogen brengen. De mais bevat ondermeer een gen van de bacterie Bacillus thuringiensis tegen insekten.

De aanvraag ligt nu in de bibliotheek van VROM ter inzage. Behalve de Commissie genetische gemodificatie (COGEM), die VROM adviseert inzake de veiligheid, kunnen ook anderen hun mening geven.

Met de mais liggen er binnenkort bij de EU drie marktaanvragen. Het Nederlandse Bejo Zaden uit Warmenhuizen heeft een aanvraag ingediend voor roodlof, welke zo is gemodificeerd dat de mannelijke plant steriel is. Dit heeft voor het bedrijf als voordeel dat de boeren elk jaar nieuw uitgangsmateriaal moeten kopen. VROM heeft over de roodlof al positief geadviseerd.

Het Belgische Plant genetic systems (PGS), heeft bij de EU al langer een aanvraag liggen om herbicideresistent koolzaad op de markt te brengen. VROM verwacht dat de EU binnenkort positief beslist.

Afgelopen jaar heeft het Nederlandse biotechnologiebedrijf Florigene het verzoek om de wit gemaakte chrysant op de markt te brengen teruggetrokken. Het bedrijf beschouwde de procedure rond deze chrysant als een test. Uiteindelijk heeft ze hem toch stopgezet; er liggen nu andere spitsafbijters.

Bijna alle biotechnologiebedrijven hebben nu een aantal gewassen, zo goed als marktrijp. Vooralsnog gaat het vooral om herbicideresistentie, pestresistentie (via B. Thuringiensis) en mannelijke steriliteit. Volgens verschillende biotechnologen is het een probleem, dat net bij deze eerste generatie transgene gewassen, de positieve effecten voor het milieu of voor de consument niet zo duidelijk zijn, hetgeen marktintroduktie kan vertragen. Anderzijds blijken consumenten de hard gemaakte tomaat in de VS, die ook niet zo duidelijk voordelig is, gewoon te kopen.