Wetenschap - 21 september 1995

Toch woonwagens bij Bornsesteeg

Toch woonwagens bij Bornsesteeg

De gemeente zet haar plannen door om aan de Bornsesteeg een parkeerplaats in te richten waar woonwagenbewoners op doorreis enige dagen kunnen verblijven. Dit ondanks bezwaren van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) en enkele omwonenden. DLO maakt bezwaar omdat de passantenparkeerplaats ligt binnen de vijftig-metergeluidszone rond het DLO-complex. Ook zou toezicht niet mogelijk zijn en wordt de groene buffer tussen de woonwijken en het buitengebied extra belast.

De gemeente stelt dat op de betreffende plaats nu opslag is van materialen van gemeentewerken. Met de aanleg van de parkeerplaats komt er juist groene beplanting bij. Van extra verkeersdruk is volgens B&W nauwelijks sprake, omdat het gaat om slechts vijf parkeerplaatsen. Bovendien wil de gemeente dat de Droevendaalsesteeg de hoofdontsluiting wordt voor het DLO-complex en dat de Bornsesteeg grotendeels een fietsroute wordt. De gemeente erkent dat de sanitaire voorzieningen wel binnen de vijftig-metergeluidszone liggen, maar de woonwagens zullen daar net buiten staan.