Nieuws - 20 april 1995

Toch laag parkeertarief

Toch laag parkeertarief

Wethouder P. Spitteler (PvdA) van economische zaken stelt dat, na overleg met het Wagenings Ondernemers Contact (WOC), wellicht toch op bescheiden wijze betaald parkeren tegen een laag tarief mogelijk wordt. Dit zou dan dicht bij het Postkantoor of Banken moeten zijn om korte boodschappen aldaar mogelijk te maken. Eerder werd in de discussie over de minimum-inworp het voorbeeld een taart bij de Hema halen genoemd. Zo'n parkeerterrein, waar de laagste inworp niet een gulden maar een kwartje is, komt ook tegemoet aan de kritiek in de gemeenteraad. Daar sneuvelde een voorstel voor zo'n laag tarief op alle parkeerterreinen waar betaald moet gaan worden met 11 voor en 12 tegenstemmers. Overigens moet een laag tarief nog in het college van B&W besproken worden.

Spitteler denkt dat het WOC verrast was door de snelle besluitvorming in de gemeenteraad in maart. Daags ervoor had een gesprek plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van B&W en het WOC; Spitteler meent dat de ondernemers vrij laat in beeld zijn gekomen." G.J. Woudenberg, voorzitter van de sectie detailhandel van het WOC, sprak in het vorige nummer van het Universiteitsblad nog zijn ongenoegen uit over het gebrekkige overleg met de gemeente Wageningen.

Zijn kritiek betrof ook de discussie over city-management. Dit is een instrument waarmee gemeenten ondermeer hun winkelcentrum concurerend willen houden maar is volgens Woudenberg teveel een interne gemeentelijke kwestie. Spitteler stelt dat over dat onderwerp wel al geruime tijd geleden orienterend met de ondernemers is gesproken in verband met de aanpak van de openbare ruimte in het centrum. Ziekte van de enige ambtenaar die met economische zaken bezig is, leidde tot vertraging maar in mei zal een en ander naar buiten komen.