Nieuws - 18 april 1996

Toch beroepsgerichte Masters-opleiding aan LUW

Toch beroepsgerichte Masters-opleiding aan LUW

De studierichting Milieuhygiene mag van de vaste commissie onderwijs een beroepsgerichte Professional Masters-opleidingen opzetten in samenwerking met de hogescholen in Den Bosch, Delft en Leeuwarden.

De kanttekening daarbij is dat de opleiding slechts twee jaar mag draaien. Het college van bestuur wil namelijk van de Professional Masters af, omdat ze niet in de onderwijsstructuur van de LUW passen en omdat de ministers Ritzen en Van Aartsen vinden dat de hbo-instellingen de beroepsgerichte Masters moeten verzorgen.

Desondanks is de roc Milieuhygiene blij dat de onderwijscommissie positief adviseert over het initiatief. Volgens roc-secretaris dr H. de Jager zullen studenten uit het hbo in ieder geval weer twee jaar lang de mogelijkheid hebben om naar de LUW te komen. Voor ons is bovendien het voordeel dat we twee jaar lang kunnen experimenteren met onderwijselementen die we straks in het vijfjarige programma kunnen gebruiken. Ik denk daarbij vooral aan het beroepsvoorbereidende onderwijsblok."

De milieu-opleiding is de derde Professional Masters-opleiding; eerder stelde de LUW de opleidingen Landbouwplantenteelt en Bosbouw in. Ook deze richtingen moeten op termijn worden afgebouwd of worden overgedragen aan de agrarische hogescholen.