Nieuws - 7 september 1995

Tienduizend rood bij Postbank blauw of ABN-Amro groen

Tienduizend rood bij Postbank blauw of ABN-Amro groen

Bankiers ontdekken studentenmarkt

Postbank blauw, ABN-Amro groen of Rabo paars. De student hoeft maar te kikken en hij wordt ingelijfd door een van de grote spelers op de financiele markten. Gratis Euro-passen, goedkope creditcards, lucratieve verzekeringspakketten, rood staan tot je groen en geel ziet. Het is vandaag de dag allemaal mogelijk, nu de banken de studentenmarkt hebben ontdekt.


Vanwaar die belangstelling voor de studenten die met hun magere basisbeurs van nog geen vijfhonderd gulden in de maand schijnbaar weinig te makken hebben? Banken staan niet echt bekend om hun filantropische instelling.

Een Amsterdamse woordvoerder van ABN-Amro meldt dat mensen met een hogere opleiding nog steeds een significant betere kans op de arbeidsmarkt hebben, dus een betere kans op een hoog inkomen en dus later een heel interessante klant van de bank kunnen zijn. Vandaar de mogelijkheid om na het eerste studiejaar een doorlopend krediet op te strijken van niet minder dan tienduizend gulden. Aangezien de student pas na het afstuderen met afbetalen hoeft te beginnen, is de relatie tussen student en bank voor een groot aantal jaren verzekerd.

Tienduizend gulden lijkt een forse schuld voor studenten met een inkomen van zo'n duizend gulden per maand. De financieel deskundige onder de studentendecanen, drs P. Moleveld van de Vrije universiteit, vindt dat ook, maar stelt vast dat de Informatie Beheer Groep (IBG), de instantie die de studiefinanciering berekent en uitkeert, ook druk bezig is studenten met een hoge schuldenlast op te zadelen.

Ongeacht ouderlijke inkomens en bijdragen kan elke student sinds januari het wettelijk toegestane maximum van f 359,50 per maand bijlenen, tegen een rente van 8,29 procent. Met de maximale aanvullende beurs, of daaraan gerelateerde ouderlijke bijdrage, van f 312,60 per maand, komt de huidige student op een maandinkomen van f 1142,10 netto. Dat de IBG bereid is elke studerende een lening te verschaffen is minder onlogisch dan op het eerste gezicht lijkt, omdat de groep nu de tijdrovende, ingewikkelde en fraudegevoelige procedure vermijdt om studenten met weigerachtige ouders van een aanvullende financiering te voorzien.

Studieschuld

Als een student valt voor de verleiding van de aanvullende lening, bouwt hij of zij natuurlijk wel een forse studieschuld op van meer dan twintigduizend gulden. Dan is de rente niet meegerekend. De ABN-Amro, de Rabobank en de Postbank hangen daarnaast dus nog eens tenminste tienduizend gulden boven de markt, plus de aantrekkelijke optie om tot zo'n tweeduizend gulden rood te staan. Ook hier laten we gemakshalve de rente buiten beschouwing die kan oplopen tot 10,7 procent op jaarbasis.

Interessant is de positie van de in Wageningen gevestigde SNS-bank, die niet opvallend naar buiten treedt met de opties om rood te staan en die geen op studenten toegesneden voorziening heeft voor aanvullende kredieten. Woordvoerder H. van Itteren weet dat er nauwelijks debiteurenrisico's zijn bij studentenrekeningen. Maar hoe komt dat? Als een student z'n rekening uit de hand laat lopen, laat hij dat thuis weten en dan springen de ouders weer bij."

Vanuit de spaarbankachtergrond van de SNS voelt het bedrijf er weinig voor om op die manier te opereren. Geen ongefundeerde claims op ouders, klinkt het aantrekkelijk ouderwets. Overigens kunnen studenten bij de SNS ook rood staan, maar Van Itteren wil niet kwijt tot welk bedrag en tegen welke rente. Om dezelfde reden is er bij de SNS-bank geen algemeen consumptief krediet voor studenten. Net als bij de ING-bank geldt hier de slogan: maatwerk. Een student moet, als aanvullende kredieten nodig zijn, maar eens komen praten.

Maatwerk

Natuurlijk pretenderen alle banken maatwerk te leveren en de ABN-Amro gaat daarin het verst: de vestigingen in studentensteden hebben speciaal opgeleide studentenadviseurs in dienst. De Postbank is op stedelijk niveau minder gespecialiseerd. Bij het postkantoor kan nauwelijks specifieke individuele informatie worden ingewonnen, maar dit profileert zich met een gratis 06-nummer dat 24 uur per dag bereikbaar is.

Natuurlijk hebben de banken zo hun extraatjes waarmee ze studenten lokken. De Postbank heeft een kwartaalblad Profits met aantrekkelijke aanbiedingen en kortingen op tal van produkten, de ABN-Amro geeft de starter een zakjapanner en bij de Rabobank is er ook al een magazine met kortingen en aanbiedingen en een gratis museumjaarkaart bij de al even gratis Europas. Die pas is overigens bij alle banken gratis. De prijzen van creditcards ontlopen elkaar ook al niet: voor 25 gulden kunnen de studenten tussen de 1500 gulden (Postbank) tot 3000 gulden per maand (Rabobank) aan plastic geld spenderen.

Het belangrijkste verschil zit hem in de rentepercentages voor het rood staan. De Postbank is met zes procent het goedkoopst. Bij het consumptief krediet is ABN-Amro met 8,8 procent het goedkoopst. Overal zijn spaarregelingen mogelijk, met verschillende voorwaarden en rentes, en kunnen aanvullende verzekeringen worden afgesloten. Globaal zijn de kosten voor een inboedel-, wettelijke aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering zeventig gulden per jaar. De SNS levert de hoogste dekking voor de inboedel, tot 20.000 gulden, waar de anderen in hun basispolis niet verder gaan dan 15.000 gulden. De Rabobank is met enige afstand de goedkoopste, want daar bedraagt de premie nog geen zestig gulden.

Brochure

Voor degene die het inmiddels rood voor de ogen wordt en die verloren raakt in een woud van slogans en cijfertjes, heeft het Nationaal instituut voor budgetvoorlichting (Nibud) een handzame brochure uitgebracht over Geld en studeren. De lening die je op dit moment nodig hebt, kan heel wat gevolgen hebben voor je financien na je studie", stelt het Nibud.

Een fictieve Marlies heeft, met alleen de rentedragende lening van de overheid, na haar studie uiteindelijk een studieschuld van 56 duizend gulden. Die schuld kan, zo laat het Nibud zien, gemakkelijk met nog eens elfduizend gulden oplopen. En dan heeft onze Marlies geen gebruik gemaakt van de zonder meer aantrekkelijke consumptieve kredieten van de banken.

 • KOP = Postbank ABN-Amro Rabo ING SNS

 • = Rood staan tot 2000 2000 2000 2500 1)
 • = Rente op rood staan op jaarbasis 6 % 8.2 % 12.5 % 14.6 % 12.6 %
 • = Speciaal krediet voor studenten tot 10.000 10.000 12.500 - -
 • = Rente consumptief
 • = krediet op jaarbasis 10.7 % 8.8 % 10.7 % - 10.8 %
 • = Creditcardlimiet per maand 1500 2500 2) 3000 2500 5000
 • = Kosten creditcard per jaar 25 25 25 25 35
 • = Rente op tegoed - 0.5 % - -/ 3) -
 • = Rente spaarrekening met
 • = vrije opname tot f 5000 4) 4 % 3.75 % 3.25/3.5 % 2.5 % 3.5 %
 • = Verzekering per jaar 5) 60 70 57 60 75

  1) SNS maakt geen reclame met mogelijkheden tot rood staan en heeft geen algemene regeling voor consumptief krediet voor studenten.
  2) Per week
  3) Boven 2000 gulden 0.5 %
  4) Het betreft hier gewone spaarregelingen, bij grotere spaartegoeden is het verstandig met je bank te overleggen, omdat dan gunstiger rentes te krijgen zijn.
  5) Inboedel tot f 15.000, alleen SNS en ABN-Amro tot f 20.000. Pakketten behelzen: inboedel, ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid.

  (Geld en studeren is aan te vragen bij het Nibud, Laan 20, 2512 GN Den Haag, tel: 070-3469527.)