Nieuws - 29 oktober 1998

Technocentrum wil gebrek aan technici in regio oplossen

Technocentrum wil gebrek aan technici in regio oplossen

Technocentrum wil gebrek aan technici in regio oplossen
Miljoenenproject bevat ontdekcentrum op LUW
Technocentrum De Vallei kreeg onlangs ruim twintig miljoen gulden toegezegd van de overheid. Een flink bedrag voor een loket waar vraag en aanbod op de arbeidsmarkt moeten samenkomen. Enkele activiteiten: de aanleg van ISDN-telefoonkabels tussen bedrijven en onderwijsinstellingen in de regio en een ontdekcentrum in het Biotechnion, waar jonge mensen proefjes kunnen doen
Er moet een hele grote omwenteling gaan plaatsvinden in het onderwijs in de regio. Het onderwijsaanbod moet volledig aangestuurd worden door de vraag op de arbeidsmarkt. Dat is op dit moment absoluut niet het geval, stelt Jaap Meijer van Kennisstad Wageningen. Hij is projectleider van het technocentrum De Vallei
Er is bijvoorbeeld in de technische sector een grote vraag naar geschikte arbeidskrachten, verklaart Meijer. Daar kunnen we wat aan doen door te onderzoeken welke specifieke opleiding deze mensen zouden moeten hebben. Vervolgens bekijken we wie deze mensen het best kan opleiden, en waar dat moet gebeuren. Dat kan ook in het bedrijf; bedrijven moeten meer scholen worden, en scholen meer bedrijven. Buiten dat moeten we ook zorgen voor een imagoverbetering van de techniek, omdat het aantal scholieren dat een technische opleiding doet niet voldoende is om aan de grote vraag te kunnen voldoen.
Meijer schreef het projectvoorstel voor het technocentrum, waarin hij duidelijk maakt hoe onderwijsinstellingen hun pakket beter kunnen afstemmen op de vraag op de arbeidsmarkt. Het voorstel werd goed ontvangen door de Interdepartementale commissie economische structuurversterking (Ices) en kan rekenen op een bijdrage van 21,5 miljoen gulden subsidie. In totaal is voor het aanjagen van dit omwentelingsproces eenmalig een investering nodig van ruim 43 miljoen gulden, zegt Meijer. Hiermee wordt dan in de eerste plaats Technocentrum De Vallei opgericht, een samenwerkingsverband van onderwijsinstellingen, bedrijven en gemeentes uit de regio
Netwerk
Alle bedrijven uit de regio moeten kunnen aankloppen met vragen over de juiste opleidingsmogelijkheden, en alle gegevens hierover in een databank kunnen vinden. Er worden geen gebouwen neergezet, stelt Meijer duidelijk. Dat is ook een van de sterke kanten van dit voorstel, in vergelijking met voorstellen uit andere regio's. Wij gebruiken louter bestaande faciliteiten.
Wel is er geld nodig voor het maken van een netwerk dat alle bedrijven en scholen met elkaar verbindt. Het aanleggen van een centraal ISDN-netwerk met bijpassende hardware en software kost ruim zes miljoen. Via het Internet en intranet zullen de verschillende partijen met elkaar in contact moeten komen. De coordinatie van het geheel, het uitvoeren van de loket-functie, zal gebeuren op een kantoor met een directeur en twee tot drie medewerkers. Geschatte kosten: zes miljoen gulden
Allereerst moet een enquete onder 85 bedrijven in de regio een gedetailleerd inzicht geven in de regionale scholingsbehoefte. In de Valleiregio staan bijvoorbeeld ongeveer vierduizend vacatures in de technische sectoren van het midden- en kleinbedrijf als onvervulbaar in de kaartenbakken. Het MKB kan nauwelijks aan geschikte mensen komen. Uit eerdere studies blijkt dat 26 procent van de bedrijven in het MKB in Nederland aan bijscholing doet van een of meer vooral technische medewerkers
De instroom van leerlingen in het technisch beroepsonderwijs neemt af. Meijer: Technische scholing is niet aantrekkelijk genoeg voor jeugd. We moeten werken aan imagoverbetering. Om dat te bereiken maken we bijvoorbeeld ontdek-lokalen. In zo'n ontdekcentrum kunnen jonge mensen proefjes doen en zo op een leuke manier met de techniek in aanraking komen, is het idee
Het centrum wordt in een adem genoemd met de moderne proefopstellingen waarover het Technocentrum zal gaan beschikken. Deze moderne proefopstellingen nemen meer dan de helft van de totale investering voor hun rekening; ruim 24 miljoen gulden. Het plan is om hiervoor de hal in het Biotechnion te moderniseren. Die moeten we met geavanceerde IT-apparatuur voor onderwijs geschikt maken, stel Meijer enthousiast
Op afstand
Ook onderwijsdirecteur prof. dr Hans Tramper van Technologie en Voeding is zeer te spreken over het idee. Op deze manier is de apparatuur in de hal veel breder inzetbaar. Het is zelfs de bedoeling dat hier op afstand geexperimenteerd gaat worden. Dus door de apparatuur te bedienen via het Internet. Als het allemaal lukt, zijn we de eersten in Nederland met deze toepassingsmogelijkheid. Dat is erg interessant bij het afstandsonderwijs voor bedrijven en scholen op hoger en middelbaar niveau.
Volgens plan moet het Technocentrum volgend jaar een omzet van vier miljoen gulden maken. In 2008 moet dat zijn opgelopen tot tien miljoen, via de verkoop van scholing aan zijn klanten. Daarbij moeten we denken aan de zeventienduizend bedrijven in de regio, plus de gemeentes. Over tien jaar moet het Technocentrum zichzelf kunnen bedruipen
Het werkgebied van het Technocentrum beslaat twaalf gemeenten in het gebied tussen Wageningen, Leersum, en Nijkerk. Deelnemers zijn ondermeer de Federatie Ondernemerskringen, het Groenhorst College en de Innovatie- en Praktijkcentra. Daarnaast zijn Wageningen UR, Hogeschool Diedenoort, Christelijke Hogeschool Ede, Stoas en het opleidingscentrum van de landmacht betrokken als ondersteunende partijen