Nieuws - 31 oktober 1996

Studierichting Bos- en natuurbeheer

Studierichting Bos- en natuurbeheer

De studierichting Bosbouw, L10, moet voortaan Bos- natuurbeheer gaan heten. Dit stelt het college van bestuur, ondanks een advies van de onderwijscommissie vco, die liever de naam Bos- en landschapsbeheer had gezien. De commissie meent namelijk dat L10 een landschapsecologische interpretatie geeft aan het begrip natuurbeheer. Aangezien de richting Biologie ook natuurbeheer in haar afstudeerprofielen heeft, lijkt het de vco beter om een duidelijk onderscheid te maken.

De studierichting L10 en het college van bestuur hebben echter een duidelijke voorkeur voor natuurbeheer in de naam, omdat dat de inhoud beter weergeeft en een aantrekkende werking zou hebben op nieuwe studenten. Ook de studierichting Landinrichtingswetenschappen, L30, is blij met natuurbeheer in plaats van landschapsbeheer, omdat de laatste term weer te veel tegen L30 aan ligt. Op 28 oktober heeft ook de universiteitsraad ingestemd met de nieuwe naam.

Het idee van de toenmalige roc-voorzitters prof. ir K. Kerkstra (L30) en prof. dr ir L. Stroosnijder (O10) om te komen tot een fusie met L10, zit voorlopig in de ijskast. Volgens Kerkstra moeten eerst de onderwijsinstituten worden opgetuigd. Daarna is het volgens hem zinnig om de onderlinge relaties tussen de richtingen te versterken.