Nieuws - 18 januari 1996

Studierichting Agrosysteemkunde staat ter discussie

Studierichting Agrosysteemkunde staat ter discussie

Het aantal studenten dat zich jaarlijks aanmeldt bij de studierichting Agrosysteemkunde, blijft nog steeds achter bij de verwachtingen. Reden voor het college van bestuur om een discussie te beginnen over het bestaansrecht van deze richting. Een nota hierover is in de maak. Op verzoek van de universiteitsraad zal het college het overigens voortaan niet meer hebben over het voornemen tot opheffen maar over de toekomst van de studierichting. De onderwijscommissie van de studierichting is volgens voorzitter prof. dr P. van Beek inmiddels bezig om het programma inhoudelijk te wijzigen en een groter draagvlak voor de richting binnen en buiten de LUW te krijgen.