Nieuws - 19 juni 1997

Studiepuntenjacht heeft niets met academische vorming te maken

Studiepuntenjacht heeft niets met academische vorming te maken

Studiepuntenjacht heeft niets met academische vorming te maken
Nieuwe voorzitters LSVb en ISO: een zwaar jaar voor de boeg
Ze komen uit Groningen en zullen binnenkort naar Utrecht verhuizen. Want daar staan de kantoren van de studentenbonden LSVb en ISO. Larissa Pans en Erik van Buiten, komend jaar de voorzitters van de studentenbonden
De nieuwe LSVb-voorzitter is tweedejaars geschiedenis en journalistiek en voorzitter van de Groningse Studentenbond. Ze sprak al eens drieduizend demonstrerende studenten toe en ooit liet ze zich langs een touw vanaf de publieke tribune in de vergaderzaal van de Tweede Kamer zakken, uit protest tegen de MUB. Larissa Pans (21): Maar ik voer geen actie om de actie. Het gaat mij erom dat studenten serieus genomen worden.
De nieuwe ISO-voorzitter is zesdejaars rechten. De afgelopen twee jaar was hij lid van de universiteitsraad. Ook maakte hij deel uit van de landelijke studentencommissie die alle afstudeerregelingen van universiteiten en hogescholen naar de prullenbak verwees. Ik ben een generalist, zegt Erik van Buiten (26). Ik ben geneigd in hoofdlijnen te denken.
 • Wat lijkt je het leukst aan het voorzitterschap?
  Pans: Dat je je overal fulltime mee bezig kan houden, zonder je zorgen te hoeven maken over geld of zo. Het is gewoon je baan.
  Van Buiten: Het allerleukste lijkt mij om met vijf collegabestuursleden heel intensief bezig te zijn en het onderste uit de kan te halen. Als dat teamspel lekker loopt, kan het een mooi jaar worden.
 • Waar zie je het meest tegenop?
  Pans: De tegenvallers. Als je ergens heel hard tegen gevochten hebt en het dan toch doorgaat. Dat dreigt nu met de ov-kaart. Je weet dat je gelijk hebt, en ook de Tweede Kamer vindt dat die kaart moet blijven, maar uiteindelijk word je misschien toch gedwongen genoegen te nemen met een compromis.
  Van Buiten: Er is eigenlijk niets waar ik tegenop zie. Ik zie vooral uitdagingen, maar daar ben ik niet bang voor.
 • Wanneer zou jouw voorzitterschap geslaagd zijn?
  Pans: Als de ov-kaart behouden blijft. Als er nu eens echt nagedacht wordt over een nieuw studiefinancieringsstelsel. En als er een minister met visie komt in plaats van iemand die alleen maar oog heeft voor een sluitende begroting.
  Van Buiten: Als komend jaar het besef groeit van het maatschappelijk belang van onderwijs en als ik daaraan een bijdrage lever, dan ben ik tevreden. De politiek zou echt moeten investeren in onderwijs.
 • Lijkt Ritzen je een aardige man?
  Pans: Ehh... Die paar keer dat ik hem gezien heb, kwam hij wel sympathiek over. Maar laatst wilde hij niet met ons overleggen over de ov-kaart. Dat vind ik een raar trekje: weglopen als het spannend wordt.
  Van Buiten: Nee. Ik heb hem wel eens ontmoet, en dan is je eerste indruk niet: wat een aardige man. Maar vervelend lijkt hij me ook niet. Wat hij mist is een warm verhaal, waarmee hij mensen voor zich inneemt en maatschappelijk draagvlak voor het onderwijs schept.
 • Wie moet hem opvolgen?
  Pans: Iemand die oog heeft voor de vijfhonderdduizend studenten in Nederland, die zegt: daar doe ik het voor.
  Van Buiten: Het moet iemand worden die wel zo'n warm verhaal heeft. Zo iemand als Winsemius een paar jaar geleden: dankzij hem kon op een gegeven moment niemand meer om het milieu heen. Als er iemand in Nederland rondloopt die datzelfde kan voor het onderwijs, dan moet die maar te voorschijn komen.
 • Wat is de grootste misstand in het Nederlandse hoger onderwijs van nu?
  Pans: Ten eerste dat er geen rekening gehouden wordt met bijbaantjes van studenten, terwijl tachtig procent er een heeft. Dat kost tijd, en daardoor lopen studenten vertraging op. Maar daar wordt in het studiefinancieringsstelsel geen rekening mee gehouden. En ten tweede de MUB, de nieuwe wet op het universitair bestuur die nu ingevoerd wordt. Ik geloof niet dat dat goed gaat uitpakken. Universiteitsbestuurders worden echt een soort koninkjes. In Delft schijnt het bestuur al een prive-vliegtuigje te hebben!
  Van Buiten: Dat studenten in zo'n strak keurslijf zitten. Ze worden gedwongen tot een studiepuntenjacht die niets met academische vorming te maken heeft. Onderwijs moet uitgaan van nieuwsgierigheid, maar daarvoor is nauwelijks ruimte.
 • Op welke partij heb je bij de laatste verkiezingen gestemd?
  Pans: GroenLinks. Ik heb ook nog wel over de PvdA nagedacht. Maar Ritzen heeft zoveel bezuinigd en zoveel principes verloochend - dat was voor mij de reden dat de PvdA afviel.
  Van Buiten: Ik ben actief in D66.
 • Hoeveel uur per week denk je aan je voorzitterschap te besteden?
  Pans: Zeventig of tachtig uur. Het zal een zwaar jaar worden wat vrienden en uitgaan en uitslapen betreft. Maar het is maar voor een jaar. Dat heb ik er wel voor over.
  Van Buiten: Meestal zal ik 's morgens vroeg beginnen, en 's avonds laat houdt het een keertje op. En dat zes dagen per week, of zelfs zeven. Maar wat moet, dat moet.
 • Werk jij over tien jaar bij het ministerie van Onderwijs?
  Pans: Nee. Meewerken aan een stelsel waar ik het niet mee eens ben, dat kan ik tegenover mezelf niet verantwoorden - want iets veranderen lukt alleen als je heel hoog zit. Ik ga liever de journalistiek in, dat lijkt me vrij onafhankelijk. Schrijven en radio maken lijkt me leuk. Televisie trekt me niet. Dat doet me te veel aan politiek denken, met al dat haantjesgedrag.
  Van Buiten: Ik heb niet de ambitie de ambtenarij in te gaan. Ook niet om voor een grote multinational te gaan werken, want die zijn net zo ambtelijk. Nee, ik denk eerder aan iets in het midden- en kleinbedrijf, in de handel. Daarnaast zal ik altijd wel politiek actief blijven. Niet fulltime, die ambitie heb ik niet. Ik vind het een veel te beperkt wereldje om me daarop te focussen.