Nieuws - 31 augustus 1995

Studentenverenigingen werven ruim 300 eerstejaars

Studentenverenigingen werven ruim 300 eerstejaars

De vier Wageningse studentenverenigingen hebben gedurende en na de Algemene introductiedagen (AID) ruim driehonderd eerstejaars geworven als nieuw lid. Alle verenigingen hebben verenigingsintroducties (vit's) gehouden en houden over enige tijd nog een na-introductie voor degenen die minder snel kunnen kiezen.

Ceres meldt 105 eerstejaars te hebben geworven, ietsje meer dan vorig jaar. Wellicht neemt dat aantal nog toe vanwege de na-vit. Unitas heeft ongeveer vijftig eerstejaars als lid kunnen bijtekenen, meldt een woordvoerder, die verwacht dat dat aantal nog zal toenemen tot ongeveer tachtig. Meestal melden zich op donderdagavond, disco-avond, gedurende de weken na de introductie nog zo'n dertig leden aan." Daarmee zou het aantal eerstejaarsleden op hetzelfde aantal komen als vorig jaar, denkt Unitas.

Bij KSV hebben zich 103 eerstejaars aangemeld, maar daarvan zijn er slechts 85 echt lid geworden, vertelt een bestuurslid. De rest is niet komen opdagen. Vorig jaar werden 87 aankomende studenten lid van KSV; er is dus sprake van een stabilisatie. SSR heeft zelfs meer eerstejaars geworven dan vorig jaar: 67 tegen vijftig nieuwe leden vorig jaar.

Aangezien het totaal aantal eerstejaars in vergelijking met vorig jaar met bijna honderd afnam, zijn dus procentueel meer studenten lid geworden van een vereniging. De verenigingen hebben veel meer geld in de AID gestoken", zo verklaart de KSV-woordvoerder de groei. Iedereen weet: er komen minder studenten en de verenigingen moeten blijven bestaan. Daardoor is meer in de AID geinvesteerd en iets minder in de verenigingsintroductie. Het idee was toch: wordt in elk geval lid. Is het niet van ons, dan toch van een andere vereniging."