Nieuws - 11 januari 1996

Studentensportvoorzieningen

Studentensportvoorzieningen

Bezuinigingen op de studentensportvoorzieningen: Wageningen had ooit de beste studentensportvoorzieningen van Nederland. Tja, uiteraard zijn wij geen doorgewinterde politici, en wellicht ligt het aan ons dat we het niet begrijpen. De laatste tijd krijgen wij echter de indruk dat er het een en ander flink scheef gaat.

De studiedruk rijst de pan uit door nieuwe regelingen van de regering. Ook de financiele druk schiet omhoog voor de huidige studenten. Hierdoor wordt het voor de studenten steeds belangrijker dat men zich goed kan uitleven en een plaats heeft om psychisch tot rust te komen. En juist nu wordt er extra hard op studentensportvoorzieningen bezuinigd!?

De studentensportvoorzieningen werden aanvankelijk als minst gunstig om op te bezuinigen betiteld. Vervolgens moest er honderdduizend gulden bezuinigd worden op de voorzieningen. Nog voordat de aangenomen invulling van deze bezuiniging gerealiseerd is, en terwijl het nog de vraag is of dit uberhaupt wel gerealiseerd kan worden, komt er nog eens 78 duizend aan personele bezuiniging bovenop!?

In het kader van de eerste honderdduizend gulden bezuiniging op de sportvoorzieningen is door het college van bestuur en de universiteitsraad besloten te proberen de opbrengsten uit commerciele exploitatie van het sportcentrum te verhogen. Terwijl er hierdoor meer taken op het sportcentrum vervuld dienen te worden, moet de hoeveelheid personeel inkrimpen!?

Er is eveneens besloten een aantal nieuwe doelgroepen de studentensportvoorzieningen te laten gebruiken. Terwijl de studenten zodoende de aangeboden diensten moeten gaan delen, wordt het aantal diensten verkleind!?

De sportkaartprijs wordt vanaf volgend jaar hoogstwaarschijnlijk verhoogd. De aangeboden voorzieningen worden echter ook veel minder!?

Onlangs zijn onze sportvoorzieningen verkozen tot de beste van Nederland. Dit is een conclusie die vermeld staat in de Keuzegids Hoger Onderwijs, een jaarlijkse uitgave die aankomend studenten gebruiken bij de keuze van hun studie en hun studentenstad. De goede recensies van Wageningse faciliteiten zijn een welkome reclame voor de universiteit, temeer aangezien er melding van is gemaakt in bijvoorbeeld het WUB, het Gelders Dagblad, De Gelderlander, Trouw en De Volkskrant. In de toekomst zullen we waarschijnlijk minder goed uit de bus komen. Stel je voor dat je volgend jaar weer als beste uit de bus komt! Nee, er wordt hard gewerkt aan een miraculeuze daling!

Ze zeggen wel eens dat al het goede van boven komt. Toch komen ook bezuinigingen bij de LUW van boven. Van bovenaf wordt een verdeling van de te bezuinigen bedragen gemaakt. Uiteraard kan men dan nog niet weten of de gekozen verdeling haalbaar is en de minste schade oplevert. Mede op grond van het feit dat de weg begaanbaar lijkt (ofwel minste weerstand zal opleveren) en door de opgelegde tijdsdruk is gekozen om als een kaasschaaf overal te schrappen en niet na te denken over mogelijke grondigere reorganisaties.

De bezuinigingen op de sportvoorzieningen zijn op een punt gekomen waar extra bezuiniging zware schade oplevert. Het college heeft echter, ondanks de noodkreten van de studentensportverenigingen en de SLW, gemeld dat het de schade van de 78 duizend gulden personele bezuiniging aanvaardbaar vindt. Nu moet alleen de universiteitsraad nog een uitspraak doen over deze bezuinigingen. Wij wensen de raad succes bij het bepalen of de huidige bezuinigingsplannen haalbaar en minst pijnlijk zijn.