Nieuws - 31 oktober 1996

Studentenbonden gaan afstudeerregelingen toetsten

Studentenbonden gaan afstudeerregelingen toetsten

Universiteiten en hogescholen houden zich niet aan de nieuwe wet bij het opstellen van hun afstudeerregeling. Dat zegt de LSVb. Samen met de tweede studentenbond, het ISO, gaat de LSVb de regelingen juridisch toetsen.

Studenten die studievertraging opliepen door bestuurswerk of ziekte kunnen gebruik maken van afstudeersteun wanneer hun recht op studiefinanciering afgelopen is. Een probleem met de nieuwe wet over de afstudeerregeling is dat alle hogescholen en universiteiten deze wet anders interpreteren, vertelt een ISO-woordvoerder. Zij weet niet of ook de Wageningse regeling, recent door de universiteitsraad vastgesteld, in strijd is met de wet. De wet eist dat iemand die afstudeersteun krijgt ook feitelijk aan het studeren is. De woordvoerder weet nog niet of dat betekent dat de universiteit afstudeersteun mag geven in de vorm van een lening die alleen in een gift wordt omgezet bij voldoende studievoortgang. Het ISO en de LSVb zullen deze Wageningse voorwaarde juridisch gaan toetsen. In de nieuwe regeling mogen universiteiten niet eisen dat studenten met afstudeersteun ook echt afstuderen. De LUW stelt deze voorwaarde niet meer, maar volgens de LSVb doen Utrecht en Maastricht dat
wel.

De meeste universiteiten en hogescholen zijn nog bezig hun afstudeerregeling aan te passen; sommige willen zelfs de oude afstudeerregeling nog een jaar laten gelden. Dat laatste kan volgens de LSVb niet door de beugel. De bond heeft weinig vertrouwen in de goede wil van hogescholen en universiteiten bij het opstellen van een nieuwe regeling. Vorige week uitte de bond zijn zorg in een overleg met minister Ritzen. Die nam met beide handen het aanbod van de studentenbond aan om de regelingen samen met het ISO juridisch te gaan toetsen. Op de inhoud van de bezwaren die de studenten naar voren brachten, ging Ritzen echter niet in.