Nieuws - 24 september 1998

Studenten moeten niets hebben van huishouden en landbouw

Studenten moeten niets hebben van huishouden en landbouw

Studenten moeten niets hebben van huishouden en landbouw
Gerrit ten Cate, Huishoud- en consumentenwetenschappen
Op de valreep zal de opleiding waarbinnen Gerrit ten Cate ruim 34 jaar het vak Textiel onderwees toch nog van naam veranderen. De opleiding heet weer anders. Tot 1970 was dat Landbouwhuishoudkunde, daarna Huishoudwetenschappen en vanaf 1989 Huishoud- en consumentenwetenschappen. En het meest recente voorstel is: Consumentenwetenschappen.
Nu moet je opleiding en vakgroep wel scheiden, legt Ten Cate uit. Wat in 1964 de vakgroep Textiel heette, werd in 1979 Huishoudkunde, in 1984 Wonen, in 1997 Huishoudstudies en is tot op heden de leerstoelgroep Huishoudtechnologie
Huishoud verdwijnt dus helemaal? Ja. Dat komt omdat de huidige student niets moet hebben van het woord huishouden. Dat schrikt kennelijk af. Het is nog maar een voorstel, ik weet dus niet of het er al door is. Helaas hebben we nog altijd veel meer meisjes - 95 procent - dan jongens. Vandaar dat er is gekozen voor Consumentenwetenschappen.
Het is dezelfde discussie als Landbouwuniversiteit of Universiteit Wageningen, verklaart Ten Cate. Tegen de term landbouw heeft de potentiele student ook al bezwaar. Het is eigenlijk een beetje ontkennen wat je doet. Ik herinner mij dat Louise Fresco eens zei dat de LUW dat nou juist niet moet ontkennen. Maar de reactie van de jongeren is vaak dat ze geen boer willen worden.
Hoe komt het dat huishoudkunde zo'n negatieve klank heeft? Nou, als dat al zo is, dan is dat wel merkwaardig, antwoordt Ten Cate. Want de hele maatschappij is er op gericht die huishoudens draaiende te houden, van Shell tot Unilever. Dat je op het gebied van de consumptie, die laatste stap van de productieketen, geen wetenschap zou kunnen bedrijven, is volgens mij een vooroordeel. De LUW heeft als ideaal dat ze de hele lijn, van teelt tot productieketen, in huis heeft. Consumptie is de laatste schakel van die keten. En het huishouden is de plaats waar de consumptie plaats vindt.
Gerrit ten Cate kwam na de textielschool in Enschede naar Wageningen, waar hij werd aangesteld als technisch ambtenaar. Jarenlang was hij lid van de vaste commissie wetenschap, secretaris van de richtingsonderwijscommissie en studiecoordinator. In 1984 werd hij universitair docent
Ik gaf twee vakken: het practicum Warenonderzoek en het onderdeel Textiel van het college en practicum Techniek, Processen en Hygiene. In die 34 jaar heeft hij ontzettend veel veranderingen meegemaakt
De ene herprogrammering was nog niet van start of de volgende kondigde zich alweer aan. Dat steeds aanpassen aan het onderwijsprogramma geeft geen rust op de werkvloer en heeft ook geen positieve invloed op de kwaliteit van het onderwijs. Ik heb de lijn van semester via trimester naar blokken meegemaakt. In het trimester betekende dat 24 uur college in twaalf weken, twee uur per week. Tegenwoordig is dat vier uur per week, in zes weken. De student moet dus niet ziek worden, want dan ligt ie flink achter. Dat vind ik het nadeel van het blokkensysteem. Ook voor de docent, want als je met opdrachten wilt werken, moet je eerst een aantal inleidingen geven, willen de studenten die werkstukken kunnen maken. In een trimester konden ze na drie weken inleiding de opdracht over negen weken uitsmeren. Nu moet dat allemaal binnen zes weken klaar zijn. Het bloksysteem wordt dus echt blokken voor de student. Hij grinnikt om zijn eigen grapje
Huishoudtechnologie blijft belangrijk, is zijn opvatting. Het is een specifieke LUW-wetenschap: je kunt het van drie kanten benaderen: economisch (de prijs), sociaal gedrag (de consument) en technisch: apparatuur met minder waterverbruik bijvoorbeeld
Textiel heeft nog altijd zijn grote belangstelling. Hij betreurt het zeer dat de eens zo bloeiende Nederlandse textielindustrie ter ziele is gegaan. Voor Fokker werd enorm veel geld uitgetrokken, maar de textielfabrieken lieten ze in de steek, zegt hij tamelijk bitter
Er is zoveel nieuws op dit gebied. Ik was onlangs op een textielsymposium. Je kunt binnen afzienbare tijd thuis op je pc je eigen ontwerp maken en met de diskette naar de stoffenwinkel gaan, waar ze het onmiddellijk op een stoffenprinter uitprinten. Het is voor Nederland nog even toekomstmuziek, maar bedenk wel dat dit soort dingen allemaal mogelijk wordt gemaakt door wetenschap en techniek.
Het bestuurlijke werk in de wetenschapscommissie, waar hij als tapper in zat, vond hij boeiend. Je had overzicht over wat in de LUW plaatsvond. Hij herinnert zich de eerste vcw-nota Op weg naar onderzoeksbeleid. Daarin werd de studie Huishoudwetenschappen als een der kernrichtingen gezien! Dat was 1974.
Per 1 oktober vertrekt hij via de FUP: Flexibel Uittreden en Pensionering. Is FLUP niet een leukere naam voor deze verkapte vorm van bezuinigen? Ten Cate lacht besmuikt: Dat is voor jouw rekening, hoor!