Nieuws - 6 maart 1997

Studenten kiezen nieuwe raad, personeel verlengt mandaat

Studenten kiezen nieuwe raad, personeel verlengt mandaat

Studenten kiezen nieuwe raad, personeel verlengt mandaat
De MUB in wording
Wageningse studenten met bestuurlijke ambities moeten zich in maart verkiesbaar stellen. Ze weten echter pas in mei of ze zich kandideren voor een universiteitsraad of een studentenraad. De personeelsleden hoeven dan niet te stemmen, omdat de raadsleden uit de personeelsfracties zonodig na 1 september blijven zitten. Dit besluit namen het college van bestuur en de universiteitsraad op 3 maart, toen ze de invoering van de nieuwe bestuurswet MUB bespraken
Het college van bestuur streeft naar een snelle invoering van de MUB (Modernisering Universitaire Bestuursstructuur), in september 1997. De strakke procedure die het college daarvoor heeft opgesteld, is alleen haalbaar als alles meezit. Ik geloof niet dat er op de LUW geen obstakel komt, zo verwoordde Hilde Winters van de Christelijke Studentenfractie (CSF) de gevoelens van meer raadsleden. Net als de Progressieve Studentenfractie (PSF) houdt Winters rekening met invoering van de MUB op 1 januari 1998. In dat geval moet de huidige universiteitsraad tot die tijd blijven functioneren. De vraag is dan: moet de raad voor een half jaar een nieuwe samenstelling krijgen of plakken de huidige raadsleden er een half jaar aan vast?
De studenten in de universiteitsraad willen na een jaartje besturen weer studeren en zijn tegen een verlenging van hun raadsperiode. Er moeten dus hoe dan ook verkiezingen komen voor de studenten. Als het strakke schema van het college van bestuur uitkomt, kiezen de studenten in juni een studentenraad. Valt het tijdsschema tegen, dan kiezen de studenten vertegenwoordigers voor een universiteitsraad met de huidige bevoegdheden
Nu de procedure voor studentenverkiezingen in gang is gezet, moeten de deelnemende partijen zich al in maart inschrijven. Dat geldt niet alleen voor de huidige twee partijen in de raad, CSF en PSF, maar ook voor eventuele nieuwe partijen, zoals die van de gezamenlijke studentenverenigingen, Contractus. Zij weten op dat moment nog niet of ze zich kandideren voor een universiteitsraad of een studentenraad
Eerst gaan college en raad in april in discussie over de vraag of de LUW een ongedeelde medezeggenschapsraad moet krijgen (met studenten en personeel) of een ondernemingsraad plus studentenraad. Het college van bestuur opteert voor het laatste, omdat daarmee een fusie met DLO mogelijk is. Als de raad het college adviseert een ondernemingsraad te kiezen, is een eerste procedurele hobbel genomen
De tweede hobbel is de installatie van de raad van toezicht, bestaande uit vijf deskundigen van buiten de universiteit die het college moeten adviseren en controleren. Deze raad van toezicht moet in mei worden geinstalleerd en dient dan gelijk over de bestuursopzet te adviseren. Het college heeft op dit moment al een lijstje met namen van geschikte toezichthouders klaarliggen en voert deze week nog vertrouwelijk overleg met de universiteitsraad om dat lijstje aan te vullen. Dan moet het lijstje snel naar minister Van Aartsen, die de toezichtsraad zal benoemen. Als dit allemaal zonder horten en stoten verloopt, is de raad van toezicht in mei gereed om advies uit te brengen over de bestuursopzet. Daarna weten de studenten pas zeker welke verkiezingen er komen. Ze kunnen vervolgens in juni stemmen
De eerste optie is nieuwe studentleden voor de universiteitsraad. De studenten hebben zeven zetels in de raad; de PSF bezet er vijf, de CSF twee. De tweede, nieuwe optie is de vertegenwoordiging voor de studentenraad, die over onderwijs adviseert. Deze raad moet bestaan uit tien a twaalf studentleden
Voor het personeel is de situatie minder gecompliceerd. Eerst gaat het college van bestuur overleggen met de universiteitsraad over zijn voorkeur voor een ondernemingsraad. Dan adviseert de nieuwe raad van toezicht. Vervolgens dienen de onderwijsbonden en vrije lijsten (geen vakbondsleden) hun kandidaten in. Daarna komen de stembiljetten en de verkiezingen. De huidige raad blijft zitten tot deze procedure is afgerond