Wetenschap - 26 september 1996

Studenten houden niet van les via computer

Studenten houden niet van les via computer

Het ouderwetse hoorcollege heeft nog lang niet afgedaan. Studenten oordelen veel gunstiger over deze onderwijsvorm dan beleidsmakers denken. Over nieuwe zaken als computer-ondersteund onderwijs zijn ze juist sceptisch. Dat blijkt althans uit een enquete in Utrecht. De resultaten daarvan worden op 26 september gepresenteerd tijdens een symposium.

Verrassend vinden de onderzoekers vooral de opinies over onderwijsvormen. Traditionele onderwijsvormen zoals hoor- en werkcolleges worden nog steeds het belangrijkst gevonden. Zelfstudie en een scriptie schrijven zijn ook nog oke. Maar van nieuwe zaken zoals computer-ondersteund onderwijs worden studenten warm noch koud. Dat werpt een ander licht op de grote investeringen hierin", vindt onderzoeksleider prof. dr E. Elbers. Leiden die wel tot onderwijsverbetering?"

Uit het onderzoek blijkt verder dat de meeste studenten hun studie vooral uit algemene interesse kiezen en dat de helft van hen graag vakken in het hbo wil volgen.

Op dit vlees-noch-vis-beeld zijn per faculteit duidelijke uitzonderingen te zien. Beta's tonen meer wetenschappelijke interesse, terwijl de medici gewoon klaargestoomd willen worden voor hun beroep. Alfa's komen vooral voor de algemene vorming.

Misschien is er ook wel iets anders aan de hand. Zo wees de Limburgse rector prof. mr J. Cohen er maandag bij de presentatie van de Keuzegids op dat zijn universiteit relatief veel studenten trekt die voor de Maastrichtse zelfwerkzaamheid kiezen. Laat anderen ons systeem daarom vooral niet kopieren", betoogde hij. Want er zijn zeker ook groepen studenten die zich daarin niet thuis voelen."