Nieuws - 19 januari 1995

Studenten bedenken alternatief voor collegeldverhoging

Studenten bedenken alternatief voor collegeldverhoging

Het Interuniversitair Studenten Overleg (ISO) heeft maandag een alternatief plan voor de bezuiniging op het hoger onderwijs aangeboden aan kamervoorzitter Deetman. De studenten stellen voor de onderwijsinstellingen te onderwerpen aan een tempobeurs, die collegegeldverhoging overbodig maakt.

Universiteiten en hogescholen moeten volgens het ISO met een tempobeurs worden gedwongen het onderwijs zo in te richten dat meer studenten daadwerkelijk in vier jaar de eindstreep halen. Het ISO wil dit bereiken door een deel van het geld, dat een onderwijsinstelling gedurende vier jaar voor een student krijgt, voorwaardelijk toe te kennen. Wanneer een student niet op tijd afstudeert moet de instelling het geld terugbetalen.

Het ISO denkt dat de maatregel het rendement van het onderwijs aanzienlijk verbetert. Nu lopen onderwijsinstellingen alleen een afstudeerpremie van 7500 gulden mis als een student voortijdig stopt. De studentenorganisaties roepen al langer dat de kwaliteit van het onderwijs vaak een belemmering vormt om snel te studeren.

Voor het ministerie van onderwijs zou de maatregel boekhoudkundig gezien winst opleveren. Wanneer het onderwijsgeld eerst als lening wordt toegekend komt het pas enkele jaren later ten laste van de begroting. Door een boekhoudkundige truc zou zo ruimte ontstaan om een stelselherziening in het hoger onderwijs te financieren. Het ministerie van onderwijs heeft nog niet gereageerd op het ISO-plan.